Chiến lược phát triển

  Tra cứu theo:

  Tiêu đề
 


Tiêu đềNgày công bốFile đính kèmLượt tải về
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 7/20/2022 {0} 145
Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/24/2021 {0} 443
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1/28/2022 {0} 1546
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 4/1/2021 {0} 843
Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 3/17/2021 {0} 304
Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/3/2021 {0} 552
Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 10/6/2020 {0} 584
Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 7/1/2020 {0} 290
Chiến lược phát triển Chăn nuôi đến năm 2020 1/16/2008 {0} 3234
Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo 5/21/2002 {0} 1032
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 2/16/2011 {0} 1952
Chiến lược Quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020   {0} 1158
Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 11/16/2007 {0} 612
Định hướng Chiến lược Phát triển thuỷ lợi Việt Nam 10/9/2009 {0} 843
Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước 4/14/2006 {0} 730
Chiến lược nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đến 2020 7/1/2008 {0} 442
Chiến lược phát triển giống cây Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 8/16/2006 {0} 494
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 2/5/2007 {0} 983
Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020 9/16/2010 {0} 1315
Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 10/12/2009 {0} 5943
12
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116655