About

Cơ quan chủ trì

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
61 Hàng Chuối, Hà Nội, Việt Nam

Atlas Nông nghiệp Việt Nam

Atlas Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên phạm vi 63 tỉnh thành trong cả nước. Hệ thống dữ liệu bản đồ điện tử của tập atlas được thu thập, tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Nguồn tư liệu được Tổng cục Thống kê và các cơ quan khác như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2015.

Atlas bao gồm các chủ đề chính như hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng lớp phủ rừng; thổ nhưỡng; các yếu tố hành chính, địa lý, cơ sở hạ tầng; các số liệu sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội khác.
About

Atlas Nông nghiệp Việt Nam được biên tập tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Dữ liệu nền địa lý

Dữ liệu nền địa lý được thành lập từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 trên phạm vi cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2014. Dữ liệu gốc ở hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được chuyển đổi sang hệ quy chiếu UTM WGS-84 để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của atlas.

Dữ liệu hiện trạng SDĐ

Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam được biên tập từ nguồn tư liệu kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2015-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ cấp tỉnh. Hệ thống chú giải và ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tham khảo tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Dữ liệu thổ nhưỡng

Các bản đồ thổ nhưỡng cấp tỉnh tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 trên phạm vi toàn quốc được trích dẫn từ nguồn bản đồ thổ nhưỡng của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp. Các bản đồ thổ nhưỡng được thành lập theo chương trình "Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân loại đất Việt Nam phục vụ chỉnh lý, xây dựng và hoàn thiện bản đồ đất cấp tỉnh" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến hành từ giữa năm 2001 đến 2007.

Dữ liệu thống kê

Dữ liệu thống kê sử dụng trong tập Atlas Nông nghiệp Việt Nam được trích dẫn từ nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2015. Các số liệu thống kê được thu thập ở cấp huyện, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp và một số yếu tố kinh tế xã hội khác.

Dữ liệu lâm nghiệp

Dữ liệu lớp phủ rừng được biên tập từ nguồn bản đồ kiểm kê rừng trong chương trình kiểm kê rừng định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số liệu bản đồ rừng 63 tỉnh thành trên cả nước được cập nhật đến năm 2015-2016.

.

Nhóm phát triển

Atlas Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng bởi Trung tâm Viễn thám và GIS, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp. Các thành viên tham gia dự án:

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Dũng

Cán bộ kỹ thuật:

 • Đỗ Minh Phương
 • Nguyễn Đại Dương
 • Nguyễn Thị Hồng Anh
 • Lê Nhị Thủy
 • Bùi Văn Hùng
 • Nguyễn Thị Kim Chiến
 • Lê Thị Thanh Phương
 • Huỳnh Thị Liên Hoa
 • Liên hệ

  Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

 • Địa chỉ: 61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • ĐT: +84 24 38213317 - Fax: +84 24 38214163
 • Email: info@niapp.org.vn