Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm điều trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Địa điểm mô hình: xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Viễn thực hiện cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã không chỉ cho các thành viên mà cho toàn bộ nông dân có nhu cầu trên địa bàn, trong đó có chế độ ưu tiên đối với các thành viên của HTX.  Hợp tác xã đang thực hiện dự án Cánh đồng lớn hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm điều tại xã An viễn, huyện Trảng Bom và thời gian thực hiện dự án là 7 năm (2015-2023). Diện tích trồng Điều hiện nay là 568 ha với 347 hộ tham gia.

Dự án Cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Điều tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 14/01/2015. Giai đoạn thực hiện dự án 2015 – 2021, với diện tích toàn dự án là 568 ha và 347 thành viên tham gia;

 Về cung cấp dịch vụ đầu vào cho nông dân: HTX An viễn Đã ký kết hợp đồng với Công ty phân bón Sông Gianh để cung cấp 400 tấn phân bón các loại với giá nhà máy (không thông qua trung gian ) cho nông dân.

Về thu mua sản phẩm: HTXDVNN An Viễn tổ chức thu mua hạt Điều và hợp đồng bao tiêu thu mua hạt điều với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Sang theo hợp đồng đã ký kết với thời gian thực hiện là 07 năm theo dự án với giá sàn là 18.000đ/1kg. Kết quả hợp tác xã đã thu mua được 450 tấn và bán toàn bộ sản phẩm thu mua của bà con nông dân tham gia dự án cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Sang.

Ngoài những kết quả đạt được trong dự án, vùng sản suất điều của dự án còn tiếp nhận một số mô hình khác như: HTX được sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu cây trồng thuộc Viện khoa học Việt Nam đầu tư thí điểm 10 ha điều thâm canh theo từng giai đoạn phát triển của cây điều với tổng giá trị hỗ trợ phân bón cho 10 ha là 59 triệu đồng và hướng dẫn cách sử dụng phân bón đúng kĩ thuật, UBND huyện Trảng Bom đầu tư thí điểm 10 ha ca cao trồng xen trong điều với 10 ha được thực hiện tưới nước tiết kiệm cho cây ca cao và cây điều; HTDVNN An Viễn đã ký hợp đồng ghi nhớ với Công ty Cổ phần Bamboo Capital để kết hợp đầu tư mở rộng diện tích ca cao trồng xen trong điều với dự án cánh đồng lớn.

mh_dongnai_dieu2.jpg

Có thể nói, sau khi có dự án cánh đồng lớn vùng sản xuất điều An Viễn nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX NNDV An Viễn có những bước chuyển biến rõ rệt trong việc định hướng sản xuất, tổ chức sản xuất và tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất điều. Tuy mới thành lập để làm tổ chức đại diên của nông dân tham gia dự án cánh đồng lớn nhưng với sự đồng thuận của Ban Quản trị, Ban giám đốc và các thành viên hợp tác xã trong việc tổ chức sản xuất điều theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa HTX với các thành viên và giữa HTX với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Sang, có như vậy chuỗi giá trị sản phẩm điều tại xã An Viễn mới bền vững và thực hiện tốt đến thời điểm này.

Chủ dự án đã vận động nhân dân nhân rộng thực hiện sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên đại bàn theo chương trình của huyện Trảng Bom năm 2017. Với mục đích sản xuất và sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ bền vững góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nhằm mục đích hạn chế tối đa việc lạm dụng phân bón hóa học, vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến độ phì nhiêu của đất cũng như năng suất, chất lượng.

 

7/18/2019 2:03:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai
<< Xem các mô hình khác