Mô hình trồng cây ăn quả (Cam, Quýt, Sầu riêng) tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Địa điểm mô hình: ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Mô hình Mô hình trồng cây ăn quả (Cam, Quýt, Sầu riêng) có diện tích khoảng 50 ha, trong đó có 10 ha quýt đường xen Sầu riêng Monthong, 18 ha cam xoàn, 05 ha cam sành, diện tích còn lại là nhãn Ido. Được chuyển đổi từ diện tích cao su thanh lý. Đến nay vườn cam, quýt được 33 tháng, dự kiến trước tết 2019 là thu hoạch.

Theo ông Hưng, chi phí đầu tư để trồng 01 ha cam, quýt đến khi thu hoạch lên đến khoảng 400-500 triệu/ha, Sầu riêng khoảng 150 triệu đồng. Cam, quýt khoảng 3 năm rưỡi là có thể thu hoạch. Hiện đã xử lý ra hoa đậu trái, đầu năm 2019 thu hoạch vụ đầu, ước tính năng suất cam quýt đạt khoảng 40-50 tấn/ha. Với giá bán bình quân hiện tại đạt 15 ngàn đồng/kg, thì 1 ha cam, quýt mang loại doanh thu 600 triệu, sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu/ha. Trong khi đó, trồng cao su sau 6 năm mới thu hoạch, năm đầu cạo mủ không nhiều, năm thứ hai nếu giá mủ như hiện nay thì sau khi trừ chi phí, thu nhập còn lại khoảng 30 triệu đồng/ha.  mh_tayninh_cayanqua2.png

7/2/2019 4:48:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh
<< Xem các mô hình khác