Mô hình nuôi tôm kết hợp cá đối mục và cua trong ao tại huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

Địa điểm mô hình: Thôn Hà La xã Triệu Phước huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.

Mô hình nuôi tôm thẻ kết hợp với cá đối mục và cua trong ao có quy mô: 0,4 ha/ hộ.  Mật độ: Cá đối mục: 0,5 con/m2; Tôm thẻ: 10 con/m2; Cua: 0,5 con/m2 .Thời gian nuôi: 6 tháng, trong đó thời gian nuôi tôm và cua khoảng 3 tháng,  nuôi cá  đối 6 tháng.

Mô hình được triển khai với thời gian 6 tháng, hỗ trợ hộ thực hiện mô hình 100% vốn về con giống, 30% vốn về thức ăn . Bên cạnh hỗ trợ vật tư người thực hiện còn được tư vấn về mặt kỹ thuật và các hộ dân xung quanh được tập huấn về kỹ thuật nuôi. Thời gian thả giống vào tháng 3/2018, sau 3 tháng nuôi khi tôm và cua đạt đến kích cỡ thu hoạch hộ thực hiện mô hình sẻ tiến hành thu tỉa và bán dần, cá sẻ được tiếp tục nuôi thêm 3 tháng nữa thì thu hoạch toàn bộ.  

Sau 6 tháng thực hiện mô hình, tỷ lệ sống của cá đối mục đạt cao vì trong suốt quá trình nuôi cá sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, số lượng cá hao hụt là do cá bị chết trong thời gian đầu khi mới thả giống. Tỷ lệ sống của tôm thẻ nuôi thấp do khi tôm nuôi đã được 2,5 tháng gặp thời tiết không thuận lợi dẫn đến môi trường nuôi biến động, tôm bị sốc, bị bệnh gan nên tỷ lệ hao hụt cao. Đối với cua, mô hình sử dụng giống cua nhân tạo, tỷ lệ sống trên 20 là tương đối thành công so với các hộ xung quanh.

mh_quangtri_tom2.jpg

Về tốc độ sinh trưởng, phát triển: do thả nuôi với mật độ thấp, trong ao nuôi có cá đối mục với tính ăn là ăn mùn bã hữu cơ nên đã giúp giảm chất thải trong ao nuôi, góp phần cân bằng sinh thái môi trường nuôi; tạo cho tất cả các đối tượng nuôi khác một môi trường sống thuận lợi, an toàn nhất để sinh trưởng và phát triển. Sau 3 tháng nuôi người dân đã có thể thu hoạch được tôm và cua. Đặc biệt năm 2018 cua phát triển rất nhanh và cho hiệu quả kinh tế cao.

Sau gần 6 tháng nuôi hộ thực hiện mô hình có lãi 28.570.000 đồng, mức lợi nhuận này không cao so với nuôi tôm chuyên canh nhưng có tính ổn định và bền vững cao,  môi trường nuôi lại rất ổn định, giảm rủi ro do dịch bệnh, chi phí cho các loại thuốc, hóa chất xử lý môi trường thấp nên sản phẩm đảm bảo an toàn về chất lượng.

Mô hình nuôi kết hợp tôm, cua và cá đối đã được triển khai trong nhiều năm qua. Mô hình rất thích hợp để áp dụng tai các vùng nuôi tôm gần cửa sông kém hiệu quả, phù hợp với các hộ nông dân có vốn đầu tư ít. Như đã nói ở trên mặc dù mức lợi nhuận không cao nhưng có tính hiệu quả và bền vững lớn.

 

7/2/2019 2:34:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị
<< Xem các mô hình khác