Mô hình hợp tác xã dịch vụ, sản xuất lúa tôm Trí Lực

Địa điểm mô hình: Ấp 5, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất lúa tôm Trí Lực  có tổng cộng 12 xã viên. Vốn điều lệ 150 triệu, do các thành viên tự nguyện đóng góp (mỗi thành viên đóng góp từ 15 đến 20 triệu đồng).

Tôm giống thả được mua từ các doanh nghiệp và các trại giống lân cận có uy tín. Tôm giống được ương gièo 20 - 25 ngày mới thả ra ngoài vuông nuôi. Mật độ thả 01 con/m2 từ tháng 01 đến tháng 04; 0,5 con/m2  từ tháng 3 đến tháng 7 (tháng 3 bắt đầu ương gièo).

 

mh_camau_luatom.jpg

 

Kết quả sản xuất trong thời gian đã qua: năng suất bình quân: lúa (3 - 3,5) tấn/ha; tôm (250 – 300) kg/ha. Trung bình 01 năm có 02 vụ tôm, 01 vụ lúa. Chi phí khoảng 13 triệu/ha: Vụ lúa khoảng 8 triệu đồng/ha; vụ tôm 5 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân từ (50 - 60) triệu đồng/ha/năm

Ngoài 2 vụ nuôi luân canh tôm sú, Tổ hợp tác còn xen canh tôm càng xanh và cua trong vụ lúa. năng suất bình quân: Tôm càng: 250kg/ha/năm. Cua: 180-200kg/ha/năm. Như vậy, sau khi trừ chi phí tổng lợi nhuận bình quân từ 80-90 triệu/ha/năm. Tổ hợp tác thực hiện sản xuất lúa sạch và tôm sạch.

HTX đã ký hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa với 3 Công ty; Công ty Cỏ Mây (Đồng Tháp) bao tiêu cho 147 ha ở ấp 8, 9 và ấp Phủ Thờ 23 ha; Công ty Gạo Ông Thọ (TPHCM) và Tấn Vương (An Giang) bao tiêu cho 200 ha ở ấp 5.

Về giống lúa: Công ty Tấn Vương, Cỏ Mây đầu tư lúa giống với giá 1.600đồng/kg cho nợ cuối vụ (giá bán nông hộ bên ngoài 21.000 đồng/kg) và bao tiêu thu mua lúa thương phẩm khi thu hoạch với giá cao hơn thị trường 2% (trong thời gian tới, khi HTX làm tốt sẽ nâng mức giá thu mua cao hơn). Về cung cấp giống tôm sú và tiêu thụ tôm thương phẩm: HTX đã liên hệ với Công ty Minh Phú để sản xuất tôm hữu cơ trong vụ mùa tới (tháng 12 dương lịch) với diện tích khoảng 400 ha.

Được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ từ các Sở Ban ngành tỉnh, huyện có liên quan và UBND xã Trí Lực, trong đó có sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ Khuyến nông cơ sở cùng với các hộ dân tiên tiến, mô hình Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất lúa tôm Trí Lực hứa hẹn trong thời gian tới sẽ mang lại hiệu quả cao và mang tính bền vững.

3/13/2019 3:36:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau
<< Xem các mô hình khác