Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Đạt, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Địa điểm mô hình: Xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Năm 2017, HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tiến Đạt được thành lập với 18 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 2,5 tỷ đồng. Với sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương, HTX cùng một số hộ dân tại địa phương tham gia trồng cây dâu, tổ chức ứng trước 100% giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây dâu và ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

mh_laocai_dau1.jpg

Hình 1: Vùng nguyên liệu và nhà nuôi tằm

Giống Dâu được trồng chủ yếu là giống lai F1 - VH9, VH13, VH 15. Đây là các giống có lá to, dày, mềm và bóng, năng suất lá 30 - 45 tấn/ha/năm, chất lượng lá tốt; thời vụ trồng quanh năm, hệ số nhân giống cao, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái khác nhau, chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất lợi như hạn, úng khá. Giống tằm được nuôi là giống Tứ Nguyên TN 1827 là giống kén trắng của Việt Nam được lai tạo chọn lọc thành công ở Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ TW, vòng đời phát dục khoảng 20 đến 22 ngày, giống tằm to, da xanh, ăn dâu khoẻ, năng suất đạt từ 18 - 20 kg kén/vòng trứng.

Hiện nay, diện tích vùng nguyên liệu là 30,8 ha (tăng 10 ha so với năm 2017 là 25,8 ha), tập trung tại các xã Việt Tiến, Minh Tân và đã tổ chức ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với 150 hộ nông dân trên địa bàn 02 xã; HTX đã chủ động ký kết hợp đồng tiêu thụ đầu ra sản phẩm kén tằm với thời gian tiêu thụ hợp đồng 10 năm, giá sàn trung bình 110.000 đồng/kg kén tằm.

mh_laocai_dau2.jpg

Hình 2: thu hoạch, đóng bao và cân bán kén tằm cho công ty đến thu mua

Năm 2017, doanh thu HTX đạt 2 tỷ đồng; Sản phẩm kén tắm của HTX từ đầu năm 2018 đến nay đã cho thu hoạch được khoảng 1,9 tấn kén tằm, với giá bán 120.000 đồng/kg và đã cho doanh thu gần 200 triệu đồng; Dự kiến hết năm 2018 doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của HTX đạt khoảng 3.500 triệu đồng, thu nhập thành viên HTX ước đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.

 Khi đã ổn định sản xuất, với giá kén tằm từ 95.000 - 120.000 đồng/kg sẽ cho thu nhập 1 ha trồng dâu và nuôi tằm trung bình đạt 223 triệu đồng/ha/năm, trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc sẽ cho lãi trên 94 triệu đồng/ha.

10/16/2018 9:36:00 AM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai. Biên tập bài: Nguyễn Ánh Long
<< Xem các mô hình khác