Mô hình Nuôi tôm thẻ 2 giai đoạn (CPF combine Modell) của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Tuấn Hiền tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Địa điểm mô hình: ấp Bãi Bùn, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Mô hình có tổng diện tích là 13 ha, trong đó bao gồm 01 ao lắng, 01 ao xử lý nước nhanh, 03 ao sẵn sàng, 04 ao ương và 08 ao nuôi thương phẩm. Khu nuôi được bao bọc bằng hàng rào tôn và được che phủ bằng lưới lan để hạn chế nắng, gió và các vật chủ trung gian từ bên ngoài vào ao nuôi như cua, còng, chim,… Toàn bộ ao nuôi được lót bạt đáy 100%, có hệ thống oxy đáy, hệ thống đảo nước 24/24 và hệ thống xiphong đáy loại bỏ các chất dơ, mùn bã hữu cơ, phân tôm, vỏ tôm trong ao.

mh_tiengiang_tom.jpg

        Giai đoạn 1 ương tôm trước khi thả nuôi: Ao ương có hình tròn, diện tích là 250m2. Mỗi ao ương có từ 60 đến 70 vỉ oxy đáy hình bông mai, mực nước ương tôm từ 8-9 tấc. Bên cạnh mỗi ao ương điều có 1 ao đảo đi kèm với diện tích 60m2, có nhiệm vụ đảo nước 24/24 cho ao ương thông qua hệ thống ventury để lấy những chất lơ lững, phân tôm, thức ăn thừa trong ao ương giúp môi trường nước trong ao ương luôn sạch.

        Số lượng tôm thả ương dao động từ 300.000 đến 400.000 con/ao tương đương với mật độ 1.500 đến 2.000 con/m2. Thời gian ương tôm từ 20 ngày đến 25 ngày. Khi kích cỡ tôm giống đạt trung bình từ 900 đến 1.200 con/kg thì đưa tôm ra ao nuôi.

        Hệ thống ao nuôi có diện tích trung bình từ 1.200 đến 1.400 m2, mực nước nuôi là 1m với hệ thống 4 quạt, 1 máy thổi oxy đáy, 1 máy xiphong đáy, 1dàn ventury, 1 máy cho ăn tự động và 2 máy đảo nước 24/24. Lượng nước đảo cho ao nuôi trung bình 1 ngày từ 60% đến 70%.

        Giai đoạn 2: Tôm trong ao nuôi giai đoạn 1 được đem ra ao nuôi thương phẩm với mật độ trung bình là 300 con/m2. Sau thời gian nuôi khoảng 30 ngày (tôm đạt 50 đến 55 ngày tuổi) tôm đạt size 90 đến 120 con/kg thì tiến hành san thưa. Tôm sẽ được chuyển 50% sang một ao nuôi khác giống với ao đang nuôi hiện tại. Mật độ lúc này của 2 ao nuôi sẽ là 150 con/m2/ao, và sẽ được nuôi về size lớn.

        Để đảm bảo nước cấp 24/24  cho toàn bộ hệ thống ao nuôi là nhờ vào ao xử lý nước nhanh. Nước được tuần hoàn từ ao nuôi xả trực tiếp ra ao lắng lớn bằng hệ thống đảo, nước từ ao lắng được bơm trộn điều với thuốc tím và PAC vào ao xử lý nước nhanh hình zic zắc. Nước sau khi qua hệ thống zic zắc sẽ được bơm trộn điều với Chloride vào ao sẵn sàng. Nước từ ao sẵn sàng sẽ được cấp trực tiếp vào ao nuôi bằng cách sử dụng hệ thống đảo lấy nước tầng mặt.

        Việc đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Tuấn Hiền với tổng chi phí cho 6 tháng đầu năm 2018 là 4,25 tỷ đồng; sản lượng thu hoạch là 50 tấn tôm có kích cỡ thu hoạch trung bình từ 25-30 con/kg, giá bán dao động 134.000- 167.000 đồng/kg, tổng thu 7,6 tỷ đồng, lợi nhuận 3,35 tỷ đồng.

10/15/2018 2:10:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang. Biên tập bài: PT Long
<< Xem các mô hình khác