Mô hình sản xuất Hồi tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Địa điểm mô hình: ông Tô Văn Doong. - Địa chỉ: Thôn Tây A, Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn. - ĐT liên hệ: 01298111482

Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn có điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc phát triển cây Hồi, hiện nay diện tích rừng Hồi toàn huyện ước khoảng 12.000 ha, chiếm trên 1/3 tổng diện tích cây Hồi toàn tỉnh.

Sản phẩm hồi có giá trị kinh tế cao đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: dược liệu, hương liệu, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ .v.v. thị trường tiêu thụ rộng lớn như thị trường Mỹ, các nước Châu âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, một số nước Đông Nam á .v.v. hàng năm tiêu thụ chục nghìn tấn hồi khô và hàng nghìn tấn tinh dầu hồi; vốn đầu tư ban đầu tuy cao nhưng giá trị hưởng lợi lâu dài, có thể thu hái hàng chục năm.

Thu nhập từ hồi chiếm tỷ trọng khá cao khoảng 400-450 tỷ đồng/năm, người dân đã ý thức được giá trị kinh tế của cây hồi, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Diện tích rừng hồi ngày càng được mở rộng, sản lượng hồi ngày càng được nâng cao.Tổng sản lượng quả Hồi khô của huyện đạt 7.000 -10.000 tấn/năm, tổng doanh thu các sản phẩm từ hồi đạt 400-450 tỷ đồng/năm.

mh_langson_hoi31.jpg

Trong những năm qua, nguồn thu nhập từ cây Hồi giúp người dân nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, sản phẩm Hồi đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố là tài sản Quốc gia. Đây là thuận lợi để đầu tư phát triển cây hồi tại huyện Văn Quan nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Do có hiệu quả kinh tế cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Quan rất quan tâm đến phát triển, mở rộng diện tích trồng cây Hồi. Hiện nay, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, thu nhập cao từ phát triển cây Hồi tại huyện Văn Quan. Trong đó, tiêu biểu là hộ gia đình ông Tô Văn Doong, địa chỉ tại thôn Tây A, xã Yên Phúc, với 20 ha Hồi đang cho thu hoạch; năm 2017, nguồn thu từ bán quả hồi được 270 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn trồng thử nghiệm 04 loại cây dược liệu gồm Đinh lăng, Ba kích, Hà thủ ô, Sa nhân tím với quy mô 01ha dưới tán rừng, bước đầu cây sinh trưởng phát triển tốt. Mô hình đạt hiệu quả sẽ góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Đây là mô hình phát triển kinh tế hộ hiệu quả, bền vững cho người dân, cần được nghiên cứu nhân rộng.

10/13/2018 10:54:00 PM
Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. Biên tập bài: PT Kiên
<< Xem các mô hình khác