Phát triển vùng nguyên liệu dứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Địa điểm mô hình: Các HTX, THT huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong và Đakrông

Từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân; UBND tỉnh Quảng Trị, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và các HTX, Tổ Hợp tác đã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm quả dứa Queen. Đây là mô hình liên kết chặt chẽ 4 nhà đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian từ tháng 3/2017 đến 9/2018, tỉnh Quảng Trị đã triển khai chuyển đổi từ đất rừng sản xuất, đất trồng sắn sang trồng dứa, với tổng diện tích lên tới 144 ha. Tổng nguồn lực huy động khoảng 20 tỷ đồng; trong đó, Doanh nghiệp cho nông dân ứng trước giống, phân bón (gần 7 tỷ đồng), Nhà nước hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, còn lại là nông dân đối ứng. Đáng lưu ý, trong tổng diện tích liên kết này, có 08 ha mô hình chuyển đổi sinh kế cho các xã ven biển bị ảnh hưởng do sự cố Formosa năm 2016.

Tuy bị ảnh hưởng của thời tiết bất thuận, năng suất dứa không cao như dự tính, trung bình đạt 24 tấn/ha - 30 tấn/ha, nhưng sản lượng đợt 1 (khoảng 30% diện tích) thu được trên 550 tấn. Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã tiến hành thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân, với giá thu mua từ 2.800 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg, tương đương 80 triệu đồng/ha. Ngoài ra, người sản xuất còn thu được 40 triệu đồng/ha tiền bán chồi giống dứa. Như vậy, sau khi trừ chi phí khoảng 90 triệu đồng/ha, lãi thuần bình quân đạt 30 triệu đồng/ha, có nơi đạt 50 triệu đồng/ha, gấp 2-5 lần so với trồng rừng sản xuất và các loại cây hoa màu khác.

mh_quangtri_dua2.jpg

Với định hướng phát triển quy hoạch vùng nguyên liệu dứa trên địa bàn, đảm bảo cung ứng cho Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tiến tới xây dựng nhà máy chế biến dứa ngay tại Quảng Trị khi quy mô vùng nguyên liệu đạt trên 1.000 ha (dự kiến vào năm 2020); Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ một phần vật tư, phân bón, để người dân tham gia tích cực hơn, nhanh chóng nhân rộng mô hình.

10/9/2018 1:33:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Biên tập bài: Nguyễn Thị Duyên
<< Xem các mô hình khác