Mô hình chăn nuôi lợn của Hợp tác xã Đoàn Kết, tỉnh Quảng Trị

Địa điểm mô hình: Thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Nắm bắt chủ trương thực hiện tái cơ cấu nghành chăn nuôi, tháng 5/2014, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết – xã Cam Nghĩa – huyện Cam Lộ được thành lập với 07 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Xuân làm giám đốc.

Từ các mô hình thực tế, cùng với ý tưởng liên kết chăn nuôi quy mô lớn theo tiêu chuẩn VietGap, những người sáng lập ra HTX Đoàn Kết đã xây dựng đề án phát triển HTX thuyết phục được chính quyền địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng bắt tay thực hiện.

mh_quangtri_lon2.jpg

Một trang trại lợn giống tập trung đã được hình thành với quy mô giai đoạn 1 là 120 con lợn nái và 1.000 con lợn thịt. HTX Đoàn Kết đã phối hợp với Viện Chăn nuôi Việt Nam để được cung cấp thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đúng tiêu chuẩn. Song song với sự phát triển của trại lợn giống, HTX Đoàn Kết đang tích cực hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xây dựng thương hiệu chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap và chuẩn bị mở rộng quy mô trại giống giai đoạn 2 lên 500 con lợn nái trong năm 2018, đảm bảo cung ứng khoảng 80% lợn giống cho địa bàn vùng Cùa và một số xã trên địa bàn huyện Cam Lộ. Khi chủ động được nguồn lợn giống, HTX sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi lợn thịt và xây dựng lò mổ lợn khép kín, cung cấp lợn thịt sạch cho thị trường theo tiêu chuẩn VietGap.  

Với hướng tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, quy trình chăn nuôi lợn ứng dụng khoa học tiên tiến, cách chăn nuôi mà HTX Đoàn Kết lựa chọn sẽ tạo được nguồn thực phẩm sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất chăn nuôi bền vững.

Ngoài ra, HTX Đoàn Kết hiện đang xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học với thương hiệu gà đặc sản địa phương “Gà Cùa Cam Lộ”, sản xuất nhân giống chè lá vằng, thanh long, trồng cây dược liệu. Mặc dù mới đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, song, cách cùng nhau góp sức làm giàu của HTX Đoàn Kết đã bắt đầu phát huy hiệu quả, gợi mở hướng đi mới cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, bước đầu giải quyết việc làm cho 12 lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/ tháng. Đây là mô hình phù hợp với định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, là giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững.

10/9/2018 11:08:00 AM
Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Biên tập bài: Nguyễn Ánh Long
<< Xem các mô hình khác