Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Kế hoạch XTĐT năm 2011
Tóm tắt

           Trên cơ sở Chương trình XTĐT giai đoạn 2010 – 2015 và nhu cầu kêu gọi đầu tư hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch hoạt động XTĐT năm 2011 bao gồm các hoạt động chính sau:

1. Hoạt động XTĐT trong nước:

- Tổ chức Diễn đàn XTĐT ngành chăn nuôi; Diễn đàn XTĐT ngành thủy sản;

- Phối hợp với chương trình XTTM tổ chức Diễn đàn XTĐT và XTTM khu vực Trung du miền núi phía Bắc và Hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.

- Xây dựng trang tin về XTĐT nông nghiệp, nông thôn trên Báo Đầu tư và báo Vietnam Investment Review.

2. Hoạt động XTĐT nước ngòai:

- Tổ chức đoàn XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp tại thị trường Hungary và khảo sát thị trường Áo.

- Phối hợp với Chương trình XTTM tổ chức thực hiện quảng bá sản phẩm NLTS VN và XTĐT tại thị trường Italia và thị trường Tây Ban Nha, kết hợp tham gia gian hàng Hội chợ thực phẩm tại Italia.

3. Họat động khác: Phối hợp với Ban chỉ đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng Bằng sông Cửu Long triển khai một số hoạt động:

- Phối hợp tham gia hoạt động quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tại Đài Loan;

- Phối hợp tổ chức Hội nghị XTĐT nông nghiệp khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL;

- Hướng dẫn và hỗ trợ một số địa phương phía trung du miền núi phía Bắc xây dựng tài liệu kêu gọi đầu tư để chuẩn bị tổ chức Diễn đàn XTĐT dự kiến vào tháng 6/2011.
 

File kèm