Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Đoàn XTĐT tại Nhật Bản tháng 12 năm 2009
Tóm tắt

           Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức đoàn XTĐT từ ngày 6 - 12/12/2009 tại Tokyo và Osaka, Nhật Bản do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu. Đòan đã tổ chức Diễn đàn "Đầu tư trực tiếp vào ngành nông nghiệp Việt Nam: Tiềm năng và cơ hội" tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản. Diễn đàn đã thu hút được 120 doanh nghiệp, nghiệp đoàn các Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp, Hiệp hội các HTX nông nghiệp của Tokyo, Hokaido và các tỉnh lân cận.

          Tại Diễn đàn các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến nhiều vẫn đề như: các thông tin chung về nông nghiệp Việt Nam, cơ chế thuê đất đai, nhập khẩu giống vào sản xuất, thu mua nguyên liệu chế biến, liên kết với nông dân, HTX, thuế, giải phóng mặt bằng, vấn đề ưu đãi đối với các dự án triển khai tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, giới thiệu các mô hình đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản thành công....

          Ngay tại Diễn đàn, Công ty TNHH Kim Sơn (Việt Nam) và Tập đoàn Mapples Food (Nhật Bản)đã ký kết bản cam kết hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

          Ngòai Diễn đàn, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động khác: làm việc với Bộ Nông, lâm ngư nghiệp Nhật Bản, Cơ quan XTĐT Nhật Bản (JETRO); nghiệp đoàn KEIDANREN; Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng OSAKA và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Tọa đàm với các hiệp hội sản xuất kinh doanh nông sản tại OSAKA...
 

File kèm