Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Đồng bằng sông Cửu Long: Tâm điểm thu hút đầu tư
Tóm tắt

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – vùng sản xuất nông nghiệp trù phú bậc nhất của cả nước đang trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.
Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị sản xuất nông nghiệp tại vùng ĐBSCL chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. Sản lượng lúa gạo của vùng chiếm 50% tổng sản lượng lúa của cả nước; sản lượng thuỷ sản chiếm 65%, sản lượng trái cây chiếm 70%. Lượng gạo xuất khẩu cũng chiếm tới 90% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết, mục tiêu phát triển của vùng từ nay đến năm 2020 là xây dựng và phát triển vùng ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm nông nghiệp hàng hoá theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ cho nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Theo đó, ĐBSCL sẽ tập trung khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và cả vùng, phát triển toàn diện, tiếp tục đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp, phát triển mạnh kinh tế biển...
Nhiều giải pháp đã và đang được thực hiện, hoàn thiện để tạo lực cho quá trình thực hiện mục tiêu này, trong đó có việc huy động nguồn vốn đầu tư nội vùng và ngoại vùng cũng như nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các chương trình liên kết phát triển, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Hướng phát triển này của ĐBSCL thực sự tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

File kèm