Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Kế hoạch XTĐT năm 2012
Tóm tắt

        Trên cơ sở Chương trình XTĐT giai đoạn 2010 – 2015 và nhu cầu kêu gọi đầu tư hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch hoạt động XTĐT năm 2011 bao gồm các hoạt động chính sau:
        1. Hoạt động XTĐT trong nước:
         - Phối hợp với chương trình XTTM tổ chức Diễn đàn XTĐT và XTTM khu vực khu vực Đồng bằng sông Hồng – dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11.
         - Diễn đàn XTĐT trong lĩnh vực thủy hải sản tại vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (Quý III)
         - Xây dựng trang tin về XTĐT nông nghiệp, nông thôn trên Báo Đầu tư và báo Vietnam Investment Review.
         - Thu thập và vận hành dữ liệu về FDI, đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp Việt Nam.
         2. Hoạt động XTĐT nước ngòai:
         - Tổ chức đoàn XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp tại thị trường Nhật Bản nhân diẹp Hội chợ Foodex vào tháng 3/2012
         - Phối hợp với Chương trình XTTM tổ chức thực hiện quảng bá sản phẩm NLTS VN và XTĐT tại thị trường Israel và Thị trường Úc (kết hợp tham gia hội chợ Fine Food vào tháng 9/2012).
         - Tổ chức khảo sát mô hình Trung tâm nghề cá tại Singapore, Tây Ban Nha và Đan Mạch.
 

File kèm