Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Tóm tắt

         Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Theo Nghị định, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp có thu trong nước có dự án hoặc có hợp động xuất khẩu và các tổ chức nước ngoài nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam thuộc danh mục quy định được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc tín dụng xuất khẩu.
Một số dự án/ mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được vay vốn là:
         1. Vay vốn tín dụng đầu tư:
         - Dự án nuôi, trồng thủy, hải sản gắn với chế biến công nghiệp
         - Dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp.
         - Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến công nghiệp.
         - Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng đồng bào dân tộc Khơme sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt).
         - Các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; các dự án đầu tư ra nước ngoài theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dự án cho vay theo chương trình mục tiêu sử sụng vốn nước ngoài.
         2. Các mặt hàng được vay vốn tín dụng xuất khẩu: chè; hạt tiêu; hạt điều đã qua chế biến; rau quả (hộp, tươi, khô, sơ chế, nước quả); đường; thịt gia súc - gia cầm; cà phê; thủy sản; hàng mây, tre đan và sản phẩm đan lát, tết bện thủ công bằng các loại nguyên liệu khác; hàng gốm, sứ mỹ nghệ; sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu.
 

File kèm