Mô hình sản xuất Rau ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Địa điểm mô hình: Đặng Duy Dũng - Điện thoại: 0977597918

Mô hình ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất rau như: Sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, trồng rau trong nhà lưới, tưới nước tiết kiệm…. trên các loại rau ăn lá, rau gia vị, đặc biệt tại mô hình còn cung cấp các loại rau mát phục vụ cho người tiêu dùng và tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phước Thịnh đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP và sản phẩm của HTX tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

* Hiệu quả kinh tế:

Thông qua việc sử dụng phân hữu cơ sinh học, trồng rau trong nhà lưới, nhà màng giúp cây rau phát triển tốt hơn, sâu bệnh ít hơn, giảm được lượng phân vô cơ sử dụng từ 10-40 kg/ha, giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…, năng suất tăng 5-20%, lợi nhuận cao hơn từ 2-5 triệu đồng/1.000 m2 so với so với cách trồng theo phương pháp truyền thống.

HTX tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nên sản phẩm của HTX có thị trường tiêu thụ ổn định.

* Hiệu quả môi trường, xã hội:

Thông qua việc ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp cho người dân giảm việc sử dụng phân bón hóa học, giảm sử dụng thuốc BVTV góp phần giảm phác thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2/16/2024 1:31:00 PM

<< Xem các mô hình khác