Mô hình trồng Dứa Queen xen canh với Bưởi da xanh tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Địa điểm mô hình: ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Mô hình trồng dứa Queen của ông Nguyễn Thanh Cường có diện tích 01 ha trên vùng đất đen tại ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên; sử dụng số lượng chồi giống 40.000 chồi/ha; xuống giống vào đầu tháng 4/2017; trồng xen với cây bưởi da xanh 01 năm tuổi.

Diện tích Dứa trong mô hình đã được công ty CP Lavifood ký kết hợp đồng tiêu thụ. Để trồng 01 ha dứa Queen trên nền đất đen, chi phí đầu tư từ khâu trồng đến khi thu hoạch khoảng 98 triệu đồng. Mỗi lần xuống giống, cây dứa cho thu hoạch 3 vụ, sản lượng bình quân đạt 30 tấn/vụ/ha. Hiện nay, Công ty CP Lavifood ký hợp đồng thu mua dứa với giá dứa loại 1 là 6.000 đồng/Kg (trọng lượng trên 1 kg/trái), loại 2 là 4.300 đồng/kg (trọng lượng từ 0,6 - 1 kg/trái), loại 3 là 3.000 đồng/kg (trọng lượng dưới 0,6 kg/trái). Với giá bán này, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta dứa mang lại lợi nhuận đạt khoảng 60 triệu đồng/năm.

 mh_dongnai_dua1.pngmh_dongnai_dua2.png

 

10/4/2019 1:15:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
<< Xem các mô hình khác