Mô hình sản xuất giống lúa và gạo chất lượng cao tại thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Địa điểm mô hình: Thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Năm 2005, Hợp tác xã nông nghiệp An Nghiệp bắt đầu tham gia Dự án “Sản xuất lúa giống nông hộ” do Sở Nông nghiệp Phú Yên làm chủ dự án. Dự án đã đào tạo được 05 lớp, mỗi lớp 30 học viên là nông dân trực tiếp tham gia sản xuất. Đây là nguồn nhân lực cơ bản để Hợp tác xã tổ chức sản xuất giống lúa cung cấp cho địa phương.

mh_phuyen_lua2.jpg

Năm 2005, Hợp tác xã sản xuất 02 ha, năm 2006 sản xuất 04 ha lúa giống trên diện tích của các hộ dân đã qua đào tạo, tập huấn. Mô hình sản xuất lúa giống của Hợp tác xã có nhiều ưu điểm vượt trội như: giảm chi phí đầu tư 20% (do giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật), năng suất tăng 10% (do sử dụng giống tốt) so với ruộng đối chứng ngoài mô hình, do đó nông dân yên tâm sản xuất.

Những năm tiếp theo, HTX mở rộng liên kết với các đơn vị kinh doanh lúa giống trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, mỗi vụ, HTX sản xuất 30 ha lúa giống theo hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp; sản lượng lúa giống tiêu thụ hằng năm từ 350-400 tấn.

Do năng lực, kỹ thuật sản xuất lúa giống của nông dân đã được nâng cao nên HTX chuyển từ sản xuất giống lúa xác nhận sang sản xuất giống lúa nguyên chủng để cung cấp cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, giá bán lúa giống được các doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua tăng từ 1,35 đến 1,4 lần so với thóc thịt; sản xuất lúa giống lãi hơn sản xuất lúa thịt từ 1.500 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg; trung bình 01 ha sản xuất lúa giống lãi hơn sản xuất lúa thịt từ 10-14 triệu đồng.

Năm 2016, doanh thu của HTX là 2.962.524.623 đồng, trong đó doanh thu từ lúa giống là 2.339.974.500 đồng. Năm 2017, doanh thu của HTX là 2.725.919.600 đồng, trong đó doanh thu từ lúa giống là 2.086.467.850 đồng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm, An Nghiệp chọn sản phẩm là gạo chất lượng cao, hướng tới gạo sạch chất lượng cao. Bước đầu, sản phẩm gạo chất lượng cao của HTX An Nghiệp được người tiêu dùng chấp nhận.

10/10/2018 9:34:00 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
<< Xem các mô hình khác