Đầu tư khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá Tra thương phẩm công nghệ cao

Địa điểm mô hình: xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020”; số 1021/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; số 1066/QĐ-UBND, ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, Công ty TNHH phát triển Lộc Kim Chi được Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận chủ động chủ trương đầu tư xây dựng khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá Tra thương phẩm công nghệ cao xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Mục tiêu của dự án là sản xuất 448 triệu cá Tra giống/năm và nuôi đạt 30.000 tấn cá Tra thương phẩm/năm. Diện tích mặt nước nuôi trồng khoảng 245 ha, hệ thống bao gồm đầy đủ ao nuôi (140ha), Ao xử lý nước cấp (ao lắng) với diện tích khoảng 70 ha; Ao xử lý nước thải khoảng 35 ha.

mh_angiang_thuysan.jpg

Hiện trường công trình của Công ty đang tiếp tục đầu tư theo hướng CNC

Năm 2017, Diện tích nuôi theo tiêu chuẩn VietGap là 4,5 ha với sản lượng 2000 tấn/ năm; diện tích không nuôi theo tiêu chuẩn VietGap là 35,5 ha với sản lượng hơn 8000 tấn/ năm.

          Năm 2018, Công ty tiếp tục lập dự án nuôi cá tra theo hướng Công nghệ cao với quy mô diện tích phát triển là 350 ha và tham gia Chương trình liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tại tỉnh An Giang với quy mô diện tích ương cá tra giống khoảng 150 – 200 ha. Sản lượng nuôi thương phẩm năm 2018 dự kiến là: 30.000 tấn. Công ty sản xuất theo quy trình an toàn chất lượng và nuôi theo hướng công nghệ cao, áp dụng các biện pháp công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Công ty cũng thông qua các chương trình, dự án để được hỗ trợ tập huấn, đào tạo đảm bảo nuôi đúng quy trình VietGap. Đây là một mô hình thể hiện rõ vai trò của thu hút đầu tư tư nhân phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 

 

10/17/2018 1:56:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang. Biên tập bài: NTH Hồng
<< Xem các mô hình khác