Mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao tại thôn An Hồng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Địa điểm mô hình: Thôn An Hồng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng

Doanh nghiệp do ông Lê Mạnh Quý làm chủ với 01 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản đang chăn nuôi 520 con lợn nái ngoại và 03 cơ sở chăn nuôi lợn thịt có quy mô chăn nuôi 4.000 con lợn thịt/lứa.

Cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản duy trì sản xuất chăn nuôi thường xuyên từ 460 - 520 con lợn nái và 08 con lợn đực ngoại, hàng tháng sản xuất và cung ứng cho thị trường từ  800 - 1.000 con lợn giống bố mẹ và lợn giống thương phẩm; năm 2017 đã sản xuất được khoảng 10.000 con lợn giống.

Chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn (lợn ngoại) của doanh nghiệp với hình thức hoạt động sản xuất theo chuỗi khép kín từ đầu vào đến đầu ra, sản phẩm là thịt lợn hơi. Doanh nghiệp tự chủ động từ con giống bố mẹ đến con giống thương phẩm, vì vậy con giống luôn đảm bảo năng suất, chất lượng cao và an toàn dịch bệnh. Áp dụng quy trình chăn nuôi bằng hệ thống chuồng sàn, chuồng kín được làm mát bằng hơi nước.

mh_laocai_lon.jpg

Trại lợn nái ngoại sinh sản của ông Lê Mạnh Quý

Tại 03 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, quy mô chăn nuôi thường xuyên mỗi cơ sở từ 1.000 -1.500 con lợn thịt/lứa, nuôi từ 2,2-2,3 lứa/năm; Hàng tháng, trang trại chăn nuôi lợn nái chuyển khoảng gần 1.000 con lợn giống thương phẩm về các trại vệ tinh, nuôi khoảng 4,5-5 tháng đã cung ứng ổn định cho thị trường trong tỉnh từ 3-4 tấn lợn thịt/ngày (30-40 con lợn thịt/ngày). Năm 2017 đã cung cấp cho thịt trường khoảng 1.000 tấn lợn thịt.

Doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho trên 40 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng (người thu nhập cao nhất là 15 triệu đồng).

10/16/2018 9:10:00 AM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai. Biên tập bài: Nguyễn Ánh Long
<< Xem các mô hình khác