Mô hình HTX sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt

Địa điểm mô hình: Thị tứ Hồng Hưng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt tại Thị tứ Hồng Hưng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tiền thân là hộ nuôi trồng thủy sản, sau quá trình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Sau khi phát triển đảm bảo đủ các điều kiện đến tháng 11 năm 2011 thì chuyển thành HTX mang tên HTX sản xuất và Thương mại Xuyên Việt do ông Lê Văn Việt là Giám đốc. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là: Sản xuất và kinh doanh giống thủy sản, các chế phẩm sinh học, thuốc thủy sản và chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; Tạo vùng ương dưỡng giống thủy sản và nuôi cá thương phẩm, cung ứng đầu vào và kết nối đầu ra (Cá rô phi 70%, cá chép, trắm cỏ 30%).

mh_haiduong_ca.jpg

Ban đầu HTX có 08 thành viên tham gia là các hộ nuôi trồng thủy sản trong xã, tổng diện tích ương dưỡng giống và nuôi trồng thủy sản là 10 ha, vốn điều lệ của HTX là 500 triệu đồng. Đến năm 2016, HTX có 17 thành viên, diện tích ương nuôi thủy sản là 75 ha, HTX đã chuyển đổi một phần diện tích sang mô hình nuôi cá thương phẩm từ nuôi ao sang mô hình nuôi cá sông trong ao, áp dụng công nghệ nuôi của Mỹ và mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh;

          Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 sản xuất và tiêu thụ 20 triệu con giống thủy sản các loại, 700 tấn cá thương phẩm, kinh doanh một số sản phẩm khác gồm chế phẩm sinh học xử lý nước ao nuôi, thuốc thủy sản, gạo Cỏ may, nước mắm Biển bạc; tổng doanh thu năm đạt 61 tỉ đồng, trong đó kinh doanh thuốc thủy sản, chế phẩm sinh học, gạo, nước mắm là 16 tỉ, doanh thu sản phẩm cá giống, cá thương phẩm là 45 tỉ, lãi dòng 12,2 tỉ đồng;

          - Đến năm 2017 HTX có 22 thành viên gồm các thành viên nằm trên địa bàn huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và một số huyện trong tỉnh Hải Dương, ngoài ra còn một số thành viên ở các tỉnh khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, với tổng diện tích ương nuôi thủy sản đạt 126 ha, trong đó một số diện tích nuôi ở Ứng Hòa – Hà Nội: 03 ha, Tiên Lãng và Kiến An – Hải phòng là: 15,7 ha, Quảng Yên và Uông Bí – Quảng Ninh là: 8,5ha, HTX tiếp tục phát triển mô hình nuôi cá thương phẩm hình thức nuôi sông trong ao, áp dụng công nghệ nuôi của Mỹ;

          Để phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Ngoài việc duy trì và phát triển HTX, tháng 4/2017, Xuyên Việt đã thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt với 7 cổ đông và vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ đồng;

          Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của HTX là sản xuất và tiêu thụ 24 triệu con giống thủy sản các loại, 800 tấn cá thương phẩm và một số sản phẩm khác gồm chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong NTTS, thuốc thủy sản, gạo Cỏ may (Đồng Tháp), nước mắm Biển bạc (Phan Thiết); tổng doanh thu 78 tỉ đồng, trong đó kinh doanh thuốc thủy sản, chế phẩm sinh học, gạo, nước mắm là 18 tỉ, doanh thu sản phẩm cá giống, cá nuôi thương phẩm là 60 tỉ, lãi dòng là 15,6 tỉ đồng.

          Để tiếp tục phát triển, trong thời gian 3 năm tới, HTX và công ty cổ phần Xuyên Việt sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao để sớm hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tiến tới xây dựng nhà máy chế biến cá nguyên con, cắt khúc, chả cá.... để cung cấp thủy sản chế biến cho thị trường. HTX hướng tới nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản, tạo chuỗi liên kết hàng hóa bền vững góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm của thành viên của HTX nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các xã viên trong HTX góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như góp phần phát triển nghành thủy sản.

10/11/2018 3:22:00 PM
Nguồn: Chi cục Thủy sản Hải Dương. Biên tập bài: NTH Hồng
<< Xem các mô hình khác