Mô hình liên kết trong nuôi tôm nước lợ của HTX Nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A ở ấp Hòa Nhờ, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm mô hình: ấp Hòa Nhờ, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thuộc lĩnh vực thủy sản là tổ chức lại sản xuất các vùng nuôi thủy sản, chú trọng xây dựng hình thức kinh tế tập thể, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ. Trong thời gian vừa qua nhiều đã có nhiều mô hình sản xuất kinh tế tập thể đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, trong đó HTX nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A là một trong những tập thể tiêu biểu nhất đặc biệt là trong lĩnh vực liên kết sản xuất.

          HTX Nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A được thành lập từ ngày 20/4/2004 tập hợp những người nuôi nhỏ lẻ với nhau thành một tập thể lớn ban đầu các thành viên chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm, tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật và góp vốn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất. Đến ngày 27/02/2015 Hợp tác xã bắt đầu đăng ký lại theo đúng Luật HTX năm 2012 với tổng số 20 thành viên với diện tích 26,6 ha, HTX đã chủ động tìm đến các nhà thu mua và cung ứng vật tư đầu vào tuy nhiên kết quả ban đầu mang lại chưa thật sự khả quan. Cuối năm 2015 được sự hỗ trợ từ phía Chi cục Thủy sản HTX Nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A là HTX đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận nuôi tôm theo chuẩn VietGAP, trên cơ sở đó HTX đã liên kết với công ty Thủy sản sạch Việt Nam (Vinacleanfood) với việc sản xuất theo tiêu chuẩn tôm sạch đáp ứng được yêu cầu của bên thu mua nên đã tạo được niền tin với công ty mang lại lợi nhuận đáng kể cho các thành viên. Bên cạnh đó, HTX còn tìm đến các nhà cung ứng giống, thức ăn kết quả đã hợp tác liên kết với 02 công ty cung ứng con giống và 02 công ty cung ứng thức ăn giúp các xã viên có được nguồn cung ứng vật tư đầu vào chất lượng và giảm được chi phí góp phần giảm giá thành sản phẩm.

 Bảng đánh giá hiêu quả từ việc liên kết của HTX trong năm 2017:

 

TT

Tên

Nhu cầu HTX

Liên kết

Giá tiết kiệm

Tổng tiền

tiết kiệm

(triệu đồng)

1

Giống (triệu)

6

6

10 đồng/con

60

2

Thức ăn (tấn)

80

50

2.000 - 5.000 đồng/kg

200

3

Đầu ra (tấn)

72,38

26

3.000 đồng/kg

78

4

Khác

 

 

 

12

Tổng cộng

350

 

Bên cạnh đó HTX Nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A cũng là một trong những HTX năng động  áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất: thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất mới, hiện HTX đang thực hiện thí điểm quan trắng môi trường tự động để tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, thực hiện mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn có lót bạc hiệu quả mang lại bước đầu sẽ nhân rộng cho các thành viên trong tổ. Thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng xung quanh.

mh_soctrang_tomnuoclo2.jpg

          Thời gian sắp tới HTX tiếp tục duy trì hình thức liên kết trong sản xuất, đặc biệt là năng động trong việc tìm đên các nhàn cung ứng uy tín có chất lượng để mang lại lợi ích cho người nuôi. Đặc biệt là luôn vạch ra kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà thu mua trong điều kiện sản xuất với sản lượng nhỏ như hiện nay.

          Tuy là một trong những tỉnh có diện diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước nhưng đa số người nuôi vẫn sản xuất nhỏ lẻ, trong điều kiện yêu cầu thị trường khắt khe như hiện nay, thì việc sản xuất tôm có trách nhiệm, giảm giá thành sản xuất là một yêu cầu cấp thiêt. Do đó, hiệu quả bước đầu do việc liên kết của HTX Nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A cần được học tập kinh nghiệm và nhân rộng.

10/11/2018 1:59:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng. Biên tập bài: PT Long
<< Xem các mô hình khác