Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tại HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thọ Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.

Địa điểm mô hình: Xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Trong lĩnh vực trồng trọt: Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thọ Thành đã tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với công ty TNHH đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ cao Quốc tế (thuộc tập đoàn TH).

Trong năm 2018, có 427 hộ dân tham gia mô hình liên kết, tổng diện tích thực hiện là 100ha. Năng suất vụ Hè Thu đạt 6 tấn lúa tươi/ha; Tổng sản lượng vụ hè thu đạt 600 tấn lúa tươi. HTX đã phối hợp với đối tác liên kết để thu mua hết toàn bộ sản lượng lúa của các hộ dân với mức giá 6.000 đồng/kg lúa tươi. Doanh thu đạt 3 tỷ 600 triệu đồng.  Thu nhập của các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình cao hơn so với mức trung bình từ 20 – 25%.

mh_nghean_lua.jpeg

Về lĩnh vực chăn nuôi: HTX đã tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn siêu thịt với Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi GOLDENSTAR. Quy mô thực hiện đợt 1 là 1.200 lợn giống cho 15 hộ dân là thành viên của HTX. Đây là mô hình tiêu biểu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Nghệ An.

Sự liên kết này đã đem lại những lợi ích cho các hộ nông dân tham gia mô hình: Mua lợn giống với giá cố định của HTX đã giao kết với công ty thấp hơn giá thị trường cùng thời điểm từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/con, công ty thu trước 75% giá lợn giống, 25% còn lại sẽ thanh toán trừ vào tiền lợn thịt xuất chuồng với lãi suất 0%; Hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, thuốc thú y và sử dụng thức ăn chăn nuôi do HTX cung cấp; HTX bao tiêu hết các sản lượng lợn xuất chuồng theo hợp đồng cam kết, với mức giá có lợi nhất cho các hộ thành viên tham gia; Hỗ trợ cho các hộ dân nếu có rủi ro dịch bệnh.

10/10/2018 1:47:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An. Biên tập bài: Nguyễn Ánh Long
<< Xem các mô hình khác