Mô hình phát triển ngành nghề nông thôn HTX mây tre đan Long Thành Nam, tỉnh Tây Ninh

Địa điểm mô hình: Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Làng nghề truyền thống Mây tre đan (đan lát) Long Thành Nam hình thành cách đây hơn 50 năm và Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận vào năm 2014 theo quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 15/12/2014. Tính đến tháng 9 năm 2018 còn 162 hộ tham gia với 382 lao động, doanh thu đạt 95.000 triệu đồng/năm, lãi 18.050 triệu đồng, thu nhập bình quân 01 lao động 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/tháng. Vốn hoạt động làng nghề truyền thống Mây tre đan chủ yếu là vốn của từng hộ gia đình và HTX, trong đó HTX mây tre đan Long Thành Nam giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương.

 
mh_tayninh_ptnt1.jpg

Nghề Mây tre thu hút lao động nông thôn và tạo thu nhập cho cư dân. Nghề Mây tre đan hoạt động theo cơ chế gia công, sử dụng lao động thời vụ là chính nên có thể huy động một lúc nhiều lao động cho những đơn hàng nhất định, góp phần đào tạo nghề mới thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung

Việc phát triển ngành nghề nông thôn nghề Mây tre đan ở xã Long Thành Nam góp phần thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Thành nói riêng và toàn tỉnh Tây Ninh nói chung; bảo tồn, phát triển ngành nghề mây tre đan ở địa phương, nâng cao tay nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp-nông thôn, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương

10/7/2018 9:43:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
<< Xem các mô hình khác