Xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Địa điểm mô hình: Kinh 12, ấp Sơn An, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Nam Thái Sơn là một xã thuần nông thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 11.825 ha; thu nhập chính của người nông dân chủ yếu từ sản xuất lúa 2 vụ.

Với mục tiêu hình thành vùng sản xuất lúa tập trung, ứng dụng kỹ thuật sản xuất đồng bộ, tạo ra sản lượng lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ theo xu hướng hội nhập; vụ Hè thu năm 2018, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Hòn Đất phối hợp với chính quyền địa phương triển khai Dự án “Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu” tại ấp Sơn An,Nam Thái Sơn, với tổng diện tích 275 ha/80 hộ dân, canh tác giống lúa DS1.

mh_kiengiang_lua.jpg

Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Trung bình 1 ha diện tích cánh đồng lớn, chi phí khoảng 17.573.000 đồng, thấp hơn 808.000 đồng/ha so với chi phí bình quân ngoài mô hình; năng suất đạt 7.381 kg/ha (lúa tươi), tăng 166 kg/ha; giá thành sản xuất giảm 167 đồng/kg lúa; lợi nhuận cao hơn 1.770.000 đồng/ha so với ngoài mô hình. Tính trên toàn cánh đồng (275 ha), lợi nhuận thu được tăng thêm 486.750.000 đồng.

Mô hình đã được Công ty TNHH Xuân Phương Kiên Giang liên kết để cung cấp vật tư; Doanh nghiệp tư nhân Trung Nhã (VINACAM) cung ứng giống lúa DS1 và bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá 5.800 đồng/kg lúa tươi.

Với những lợi ích thiết thực mang lại, mô hình cánh đồng lớn đã làm thay đổi nhận thức của nông dân về tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, nhằm tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Hiện tại, mô hình này đang được chính quyền và người dân quan tâm nhân rộng.

10/2/2018 9:57:00 PM
Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang. Biên tập bài: Nguyễn Thị Duyên
<< Xem các mô hình khác