Chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo đồng bộ tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Địa điểm mô hình: xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, TP. Ninh Bình

Quy mô máy móc, thiết bị hộ đang quản lý: 01 máy làm đất, 01 máy cấy, 01 máy bay không người lái, 01 máy gặt và 01 máy sấy lúa.

Mục tiêu của mô hình: Hỗ trợ máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện địa phương để cơ giới hóa đồng bộ trong khâu gieo mạ để cấy lúa bằng máy, phun thuốc bằng máy bay nhằm từng bước đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa, nâng cao hiệu quả phun phòng trừ thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng hệ thống máy sấy bảo quản nông sản giảm chi phí sản xuất và tổn thất sau thu hoạch.

Đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn với liên kết trong sản xuất lúa gạo.

* Đối với mạ khay, cấy máy:

Sử dụng biện pháp gieo mạ khay - cấy máy giảm được 23 công/ha so với gieo cấy thủ công bằng tay (cấy máy: 7 công, cấy tay: 30 công).

Sản xuất lúa áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy giúp giảm chi phí công gieo cấy 6 triệu đồng/ha, năng suất đạt tương đương với sản xuất đại trà, giá trị của sản phẩm được nâng cao hơn nên hiệu quả đem lại sẽ cao hơn từ 10 - 15% so với sản xuất lúa đại trà.

* Đối với máy bay phun thuốc BVTV:

Là máy bay không người lái P30-2019. Dung tích 16 lít, do hãng XAG sản xuất, thời gian máy phun trung bình 8 phút/ha, trong khi nếu phun thuốc bằng bình phun thông thường cần 3 giờ liên tục/ha.

Tổng thu/năm: Một đợt phun máy phun được khoảng 100 ha, mỗi vụ trung bình phun 2 lần, một năm 2 vụ. Mỗi 1 lần phun trung bình 1,1 triệu đồng/ha (Cả tiền thuốc) như vậy tổng thu là 440 triệu đồng/năm.

Chi phí: Tổng chi: 300 triệu đồng/năm, trong đó khấu hao máy: 50 triệu đồng/năm; Thuốc BVTV, Công, nhiên liệu, chi khác: 250 triệu đồng/năm. Lợi nhuận đạt: 140 triệu đồng/năm.

* Đối với Máy sấy lúa:

- Máy sấy lúa công suất 12 tấn là máy sấy nông sản loại vỉ ngang đảo chiều gió với Công suất: 12 tấn/mẻ

- Tổng chi phí đầu tư xây dựng lắp đặt các thiết bị cho hệ thống sấy nông sản là 300 triệu đồng, được khấu hao trong 10 năm, chi phí khấu hao mỗi năm là 30 triệu đồng.

- Công suất sấy lúa của hệ thống máy sấy là 12 tấn/mẻ, thời gian sấy của 1 mẻ là 20 h. Một năm 1 lò sấy sẽ sấy được 400 tấn lúa, với giá thuê sấy hiện này là 700 đ/kg, phần thu 1 năm của 1 máy sấy là 280 triệu đồng.

- Tổng chi phí nhân công và nguyên vật liệu cho 1 máy sấy trong 1 năm là 100 triệu đồng, cùng với khấu hao máy 30 triệu đồng/năm. Tổng chi phí cho hệ thống sấy 1 năm là 130 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cho 1 máy sấy trong 1 năm là 150 triệu đồng/năm.

2/16/2024 2:56:00 PM

<< Xem các mô hình khác