Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại của HTX kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc

Địa điểm mô hình: xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

HTX kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc được thành lập từ tháng 5/2021, có trụ sở tại xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Nhằm phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, HTX đã xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy với diện tích 20 ha trồng các loại rau màu, cà chua, dưa chuột ...

HTX chủ động lựa chọn đối tượng cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường, tiềm năng lợi thế về nguồn nhân lực, các điều kiện tự nhiên; đồng thời tập trung áp dụng quy trình, kỹ thuật chăm sóc, thâm canh phù hợp cho một số cây trồng chuyển đổi để việc chuyển đổi đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững. Các đối tượng cây trồng chuyển đổi không chỉ đáp ứng được yêu cầu về tính thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa.

Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh kế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích sẽ từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, phục vụ mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2/16/2024 2:43:00 PM

<< Xem các mô hình khác