Phát triển cây có múi (bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, quýt đường) tại Hợp tác xã Cây ăn quả Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Địa điểm mô hình: Tổ 1, Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Hợp tác xã cây ăn quả Tân Mỹ được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Đến nay, Hợp tác xã có 14 thành viên, trong đó có 06 cán bộ quản lý (04 người có trình độ đại học, 01 cao đẳng và 01 trung cấp). Hợp tác xã luôn tích cực trong việc tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đầu tư trang thiết bị máy móc để giảm sức lao động, tìm kiếm thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

 

mh_binhduong_caycomui1.jpg

Hiện tại, Hợp tác xã quản lý 62 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đất trồng bưởi da xanh, bưởi đường lá cam chiếm khoảng 70%, còn lại là trồng cam, quýt. Tổng nguồn vốn kinh doanh của Hợp tác xã khoảng 20 tỷ đồng; doanh thu hàng năm khoảng 4-5 tỷ đồng, lợi nhuận trung bình 2,6-3 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của các thành viên Hợp tác xã khoảng hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, các sản phẩm của Hợp tác xã đã có mặt tại 77 siêu thị của hệ thống siêu thị Co.opmart và gần 250 cửa hàng thực phẩm an toàn Co.op Food trên cả nước. Sản phẩm bưởi da xanh Tân Mỹ đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn VietGAP và đang từng bước được xây dựng thương hiệu.

Hoạt động của Hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân quanh vùng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

 

10/10/2018 9:09:00 PM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Dương. Biên tập bài: Nguyễn Thị Duyên
<< Xem các mô hình khác