Mô hình ứng dụng Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn

Địa điểm mô hình: Thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Mô hình được thực hiện với diện tích 50 ha và 200 hộ nông dân tham gia. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng như sau:

 

Chỉ tiêu

Mô hình

Tập quán nông dân

- Giống

VNR20

VNR20 (68%), TBR225, BC15,…

- Lượng giống (kg/ha)

16,8

33,6

- Ngày cấy

24,25/6/2021

24/6-01/7/2021

- Tuổi mạ cấy

14 ngày

16 - 20 ngày

- Mật Độ cấy

25 khóm/m2

35 - 40 khóm/m2

- Số dảnh/khóm

1

2 - 4

- Phân chuồng (tạ/ha)

56

42

- NPK Lâm Thao

5-10-3+8S (kg/ha)

280

420

- Kali (kg/ha)

140

112

- Ure (kg/ha)

98

84

- Thuốc BVTV

Phun 01 lần phòng trừ sâu đục thân (dùng 1 loại thuốc)

Phun 01 lần trừ cỏ và 3-4 lần trừ sâu, bệnh (mỗi lần hỗn hợp 2-3 loại thuốc)

- Quản lý nước

Rút cạn nước 02 lần:

- Lần 1 từ ngày 8/7-27/7 (20 ngày) để ruộng nẻ giai đoạn lúa đẻ nhánh.

- Lần 2 từ ngày 12/9-25/9 (14 ngày) để ruộng khô từ khi lúa chín sáp

Để nước thường xuyên trên ruộng

- Kết quả mô hình:

Chỉ tiêu

Mô hình

Tập quán nông dân

- Sinh vật hại

 

 

+ Bệnh khô vằn (%)

8,6

14

+ Rầy nâu (con/m2)

700

2.000

+ Sâu đục thân

0,3 ổ trứng/m2

0,5 ổ trứng/m2

- Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

 

 

+ Số bông/khóm

8,2

6,5

+ Số khóm/m2

25

35

+ Số hạt/bông

180

160

+ Số hạt chắc/bông

170

128

+ P 1.000 hạt (g)

22

22

+ Năng suất thực thu (tạ/ha)

69,44

58,24

- Tổng chi (1.000 đồng/ha)

23.800

29.260

+ Chi chung (1.000 đồng/ha)

11.200

11.200

+ Chi riêng (1.000 đồng/ha)

12.600

18.060

- Tổng thu (1.000 đồng/ha)

45.136

37.856

- Lãi (1.000 đồng/ha)

21.336

8.596

 

Lúa rút cạn nước giai đoạn đẻ nhánh
Lúa mô hình giai đoạn chín sáp

 

Nhận xét: Mô hình ứng dụng Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI vụ mùa 2021 tại xã Tân Minh đem lại hiệu quả cụ thể như sau:

- Tiết kiệm 50% lượng giống.

- Tiết kiệm 25-30% lượng nước tưới.

- Giảm 03 lần phun thuốc BVTV

- Tăng năng suất 19,2% so với tập quán nông dân.

- Cấy thưa, cấy ít dảnh sinh vật hại cũng ít hơn do hệ sinh thái ruộng lúa thưa thoáng hơn.

-  Biện pháp rút nước xen kẽ, lúa có biểu hiện cứng cây, rễ phát triển tốt hơn; đặc biệt là không có biểu hiện của ngộ độc hữu cơ đầu vụ.

Việc giảm sử dụng hóa chất (thuốc BVTV, phân bón,…), tưới nước khô – ướt xen kẽ trong sản xuất lúa đã làm giảm gây phát thải khí nhà kính, do vậy ứng dụng SRI trong canh tác lúa là phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với BĐKH.

1/22/2024 10:53:00 AM

<< Xem các mô hình khác