Xây dựng quy trình sản xuất Hồ tiêu đạt chuẩn hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa điểm mô hình: Ấp Phú Lộc, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất hữu cơ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ cung cấp thực phẩm an toàn mà còn đảm bảo hệ sinh thái bền vững, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong quá trình canh tác, góp phần bảo vệ môi trường. Ðây là chủ trương lớn được Nhà nước rất chú trọng và khuyến khích, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xuất phát từ những lý do trên, ông Lâm Ngọc Nhâm nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Diện tích thực hiện mô hình: 0,5 ha, vườn tiêu đã trồng được 10 năm đang cho thu hoạch ổn định;

- Về giống: Sử dụng giống tiêu Vĩnh Linh, giống hiện đang trồng phổ biến và cho năng suất cao tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: 03 năm liên tục từ tháng 6 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Tại hộ Ông Lâm Ngọc Nhâm (ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), là nông hộ có có kinh nghiệm sản xuất hồ tiêu lâu năm và hiện đang sản xuất hồ tiêu theo quy trình GlobalGAP.

Các cải tiến/ý tưởng mới được thực hiện

Sản xuất hữu cơ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ cung cấp thực phẩm an toàn mà còn đảm bảo hệ sinh thái bền vững, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong quá trình canh tác, góp phần bảo vệ môi trường. Ðây là chủ trương lớn được Nhà nước rất chú trọng và khuyến khích, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm tác giả đã đề xuất, hướng dẫn ngâm ủ phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học để ứng dụng vào mô hình mang lại hiệu quả cao. Qua đó xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiệu quả kinh tế

Sản phẩm sản xuất theo quy trình hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao: ổn định năng suất, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước.

Hiệu quả môi trường

Nâng cao ý thức của nông dân cao trong sản xuất, trồng tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ không chỉ an toàn cho người người sản xuất, người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp.

1/7/2024 3:47:00 PM

<< Xem các mô hình khác