Mô hình sản xuất Cà rốt được cấp giấy chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị của HTX Rau củ quả Đăk Buk So

Địa điểm mô hình: Thôn 3, 5, 6, 8 xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông đã đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất Cà rốt được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đây là tiền đề để người dân có cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết cùng nhau sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng, tạo vùng nguyên liệu thường xuyên, liên tục cung ứng ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, giải quyết sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Địa bàn triển khai tại xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức. Mô hình có quy mô: 09 ha với 18 hộ tham gia.

Các cải tiến: Sản xuất cà rốt đạt chứng nhận VietGAP, liên kết vùng tạo vùng nguyên liệu cung cấp thị trường đều đặn, ổn định. Hướng người sản xuất thân thiện, có trách nhiệm. Thông qua mô hình, hướng dẫn người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn, áp dụng đồng loạt, liên kết thu mua tiêu thụ hàng hóa gắn với sản xuất có trách nhiệm đảm bảo đầu ra, sản phẩm an toàn cho người sản xuất và người tiêu thụ.

Hiệu quả của dự án:

+ Nông hộ đã tiếp nhận được kỹ thuật trồng và chăm sóc cà rốt;

+ Tiếp cận được phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP;

+ Tiếp cận được với các đối tác sẵn sàng liên kết thu mua sản phẩm;

+ Tiếp cận được công nghệ thông tin để trao đổi thông tin;

+ Tiếp cận được phương thức sản xuất mới có liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế tình trạng nhỏ lẻ, manh mún của người dân

+ Xây dựng mô hình sản xuất Cà rốt được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với củ Cà rốt được triển khai theo đúng tiến độ quy định, các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư đầy đủ. Nông hộ tham gia có trách nhiệm, nhiệt tình, thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ một số sâu bệnh hại thường gặp trên cây Cà rốt theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ tham gia mô hình trình diễn thực hiện đúng các và đảm bảo quy trình kỹ thuật mà Trung tâm Khuyến nông chuyển giao, sử dụng các loại vật tư, giống đúng mục đích.

+ Mô hình đạt các chỉ tiêu về kỹ thuật, tỷ lệ đồng đều vườn đạt trên 90%; trọng lượng củ trung bình 180 gram; tỷ lệ củ loại 1 đạt cao, giảm củ loại 2,3, năng suất ước đạt trung bình hơn 30 tấn/ha/vụ. Từ kết quả của mô hình, đã từng bước tác động làm thay đổi tập quán sản xuất của người dân theo phương pháp truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất liên kết theo tiêu chuẩn VietGAP và tem truy xuất nguồn gốc, áp dụng các biện pháp kỹ thuật đạt hiệu quả cao hơn, mô hình có tính thuyết phục đủ điều kiện để phổ biến nhân rộng.

- Thông qua mô hình Xây dựng mô hình sản xuất Cà rốt được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cây Cà rốt nông dân tại xã Đăk Buk So cũng như người dân trên địa bàn đã biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, góp phần tạo nên sản phẩm chất lượng tại địa phương. Dần dần thay đổi hướng người dân thay đổi cách sản xuất truyền thống, từ sản xuất tự phát sang liên kết, từ sản xuất mạnh ai nấy làm sang sản xuất có trách nhiệm. Mô hình đã giúp người dân tham gia nhận thức rõ về sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ an toàn, có trách nhiệm bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân nhận biết rõ các loại sâu bệnh gây hại cây Cà rốt sử dụng các biện pháp phòng trị hiệu quả nhất, đối với các loại bệnh nên có các biện pháp phòng bằng cách quản lý dinh dưỡng cân đối giúp cây khỏe mạnh, tăng sức đề kháng cho cây.

+ Mô hình triển khai 1 vụ thu hoạch 30 tấn/ha, với giá bán 7.000đ/kg.

+ Tổng thu nhập: 210.000.000 đồng/ha.

+ Tổng chi 1ha: 100.000.000 đồng/ha.

+ Lợi nhuận: 210.000.000 – 100.000.000 = 110.000.000 đồng/ha/vụ.

12/21/2023 11:39:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Nông
<< Xem các mô hình khác