Mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị của HTX Nông nghiệp Thành Thái

Địa điểm mô hình: Thôn Thanh Thái, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

Đắk Nông có trên 130.000 ha cà phê, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên, trong đó phần lớn diện tích vườn cây đã đưa vào kinh doanh với sản lượng đạt từ 220 đến gần 240 ngàn tấn sản phẩm/năm. Hàng năm, xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch từ 300 đến trên 400 triệu USD, chiếm 80% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Sản xuất cà phê đóng góp trên 40% GDP của tỉnh; đã tạo công ăn việc làm cho trên 100.000 người trực tiếp sản xuất và trên 5.000 người làm việc có liên quan đến ngành cà phê.

Với định hướng phát triển cà phê bền vững thân thiện với môi trường là việc phát triển cà phê đạt năng suất cao, chất lượng tốt, sản xuất nông nghiệp gắn liền với các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, du lịch và bảo vệ môi trường. Trong nhiều năm, tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp và hộ nông dân chuyển đổi một số diện tích cà phê trên những vùng đất không phù hợp, thiếu nước tưới sang trồng một số loại cây khác phù hợp để đa dạng hoá cây trồng. Hướng về lâu dài, tỉnh duy trì ổn định khoảng 115.000ha để tập trung thâm canh. Trong đó, chủ yếu quy hoạch đầu tư sản xuất theo hướng sản xuất chuyên canh cà phê có chứng chỉ, có trách nhiệm và thân thiện với môi trường. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung cải tạo, trẻ hoá một số vườn cây và đặc biệt chú trọng đến biện pháp cưa đốn cây cà phê kém chất lượng để ghép chồi mới bằng các dòng vô tính chọn lọc để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; lồng ghép mô hình sản xuất cà phê bền vững có hiệu quả và thực hiện các chương trình sản xuất cà phê theo chứng chỉ 4C, UTZ, Hữu cơ...

Hiện nay, Đắk Nông đang xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích tổ chức các hộ nông dân nhỏ lẻ tập hợp thành nhóm sản xuất, câu lạc bộ, hợp tác xã để thực hiện liên kết “bốn nhà”, tập trung đầu tư kỹ thuật, sản xuất có chứng chỉ, có trách nhiệm, có thương hiệu với chất lượng bảo đảm đáp ứng cho tiêu dùng và xuất khẩu. Bên cạnh đó ngành thương mại tỉnh đang tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm cà phê, tăng cường việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên các thị trường quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhận thấy được lợi ích trên, một số hộ nông dân đã áp dụng hình thức sản xuất tiến bộ, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế phân vô cơ và các hoá chất bảo vệ thực vật, thực hiện bón phân cân đối, trồng cây che bóng và đai rừng chắn gió nhằm cải tạo hệ sinh thái vườn cây; đồng thời thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất cà phê. Tuy nhiên việc áp dụng TBKT còn hạn chế, mức độ lan tỏa chưa cao, chưa bền vững, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa có sự liên kết trong sản xuất.

Bằng nguồn kinh phí của Dự án Khuyến nông Trung ương, năm 2021 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện mô hình sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị nhằm xây dựng một mô hình chuẩn về sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị. Mô hình sẽ là nơi để bà con nông dân đến tham quan, học hỏi, góp phần đưa thương hiệu cà phê tỉnh Đăk Nông ngày càng phát triển.

- Qui mô: 10 ha, số hộ tham gia 10 hộ.

- Các cải tiến: Sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ. Ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, quan tâm đến việc ủ vỏ cà phê làm phân vi sinh bón lại cho đất, liên kết sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ và sau 3 năm được chứng nhận hữu cơ, nhằm tạo vùng nguyên liệu, cung ứng thị trường đảm bảo sản phẩm chất lượng.

Hiệu quả của dự án:

Từ các kết quả triển khai của mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị giúp người dân nắm bắt được quy trình công nghệ và cách tổ chức sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị có năng suất, chất lượng cao để chỉ đạo, tuyên truyền các nông dân, tổ chức xây dựng vùng sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị liên kết với nhà máy chế biến, từ đó góp phần tăng năng suất cây trồng và tăng thu nhập đáng kể cho người dân.

Mô hình liên kết đã tiêu thụ được 70% sản phẩm cà phê, tương đương 23 tấn cà phê nhân của nông hộ tham gia mô hình. Giá bán đối với cà phê quả tươi chín cao hơn 1.000đ/kg so với sản xuất truyền thống (cao hơn 12,2%). Giá nhân chế biến ướt trung bình 10.000đ/kg so với sản xuất truyền thống (cao hơn 12,5%). Giá nhân xô bình thường trung bình cao hơn 250đ/kg so với sản xuất truyền thống (cao hơn 0,6%).

Khi tham gia THT, các thành viên tổ được đơn vị thu mua (HTX NN Thành Thái) cam kết mua toàn bộ sản phẩm cà phê của nông hộ. Chính vì vậy tạo niềm tin và sự gắn bó, liên kết bền vững giữa tổ hợp tác và đơn vị thu mua. Các thành viên yên tâm sản xuất vì đã có đơn vị thu mua sản phẩm, đơn vị thu mua cũng đảm bảo được sản lượng dự kiến mua nằm trong kế hoạch sản xuất của đơn vị.

Sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị tạo nên hệ sinh thái cà phê bền vững, tạo các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển mạnh, có tác dụng cải tạo môi trường đất theo hướng có lợi, giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng tối đa, nhằm hạn chế bốc hơi, rửa trôi phân bón bảo vệ môi trường, làm tăng khả năng độ phì nhiêu của đất, đất canh tác tơi xốp hơn, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, đất khỏe, cây trồng khỏe làm hạn chế việc sử dụng thuốc hoá học và đầu tư phân bón cho cây trồng cũng được tiết kiệm hơn.

Sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ cũng nhằm tạo ra sự an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng. Sản phẩm sau khi được sơ chế, chế biến đảm bảo chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao, ổn định, sản phẩm sản xuất ra thân thiện với môi trường, người sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm hơn với môi trường.

12/21/2023 11:31:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Nông
<< Xem các mô hình khác