Mô hình ứng dụng công nghệ tưới tự động vào chuỗi sản xuất trồng trọt và nâng cao giá trị nông sản đạt chuẩn Hữu cơ Châu Âu tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Địa điểm mô hình: thôn Thuận Minh, xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Chủ mô hinh: Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Khang Quân

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, tái cấu trúc sản xuất, nâng cao chất lượng trái thanh long sạch đạt chuẩn Hữu cơ hướng tới chuyển giao, liên kết với nông dân để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ. Mục tiêu giảm thiểu chi phí (phân bón), bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao tính cạnh tranh và giá trị trái thanh long trên thị trường.

Quy mô trang trại: Tổng diện tích 6.5 ha, trong đó:

- Diện tích trồng thanh long 5 ha tương ứng 12.000 trụ thanh long trồng dàn

- Diện tích làm nhà kính trồng nho 1 ha

- Khuôn viên Farm, nhà ở, văn phòng: 0.5 ha

- Lực lượng lao động tham gia: 5 người chính thức và 5 công ngoài thời vụ

- Công nghệ sử dụng và trồng trọt: Thanh long ứng dụng công nghệ tưới tiêu, bón phân tự động giúp tiết kiệm chi phí nhân công, hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm an toàn, đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của Châu Âu và an toàn thực phẩm, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái.

Hiệu quả đạt được

Hiệu quả kinh tế

1. Ứng dụng công nghệ tưới tự động giảm thiểu chi phí đầu vào và tái cấu trúc lại sản xuất theo nông nghiệp hữu

STT

MÔ TẢ

ĐỐI CHỨNG

MÔ HÌNH

1

Sản lượng quả (Tấn/ ha/ 1 lứa nghịch vụ “NV”)

10

7

2

Tiền phân hóa học (Triệu đồng/1 lứa NV)

20

0

3

Tiền phân chuồng (Triệu đồng/1 lứa NV)

50

50

4

Tiền rơm phủ gốc (Triệu đồng/1 lứa NV)

5

5

5

Tiền thuốc BVTV và KTST (Triệu đồng/ 1 lứa NV)

8

0

6

Vôi bột, đạm cá, Humic Mỹ, đồng, dịch tỏi

 

8

7

Tiền điện (Triệu đồng/ 1 lứa NV)

15

15

8

Tiền công lao động ( triệu đồng/1 lứa NV)

10

5

9

Tổng chi phí (Triệu đồng/ 1 lứa NV)

108

83

10

Giá bán bình quân (đ/kg), giá thanh long hữu cơ đang được bán trên thị trường

15

35

11

Giá trị tổng sản lượng bình quân (triệu đồng/1 lứa NV)

150

245

12

Lợi nhuận (Triệu đồng/ 1 lứa NV)

42

162

Hiệu quả môi trường: Ứng dụng công nghệ tưới tự động vào sản xuất thanh long hữu cơ không sử dụng chất hóa học (phân bón, thuốc trừ sâu…) giúp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hiệu quả xã hội: Đây là việc làm tiên phong tái cấu trúc lại sản xuất để có sản phẩm chất lượng và sạch hướng tới nhiều thị trường và đáp ứng những thị trường khó tính trong bài toán phụ thuộc vào một thị trường bấp bênh và khó lường trước như Trung Quốc./.

12/20/2023 4:21:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận
<< Xem các mô hình khác