Tài liệu Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ngày 6/3/2022)


Tin bài liên quan

Tài liệu

Chương trình hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (lượt tải về: 183)

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025 (lượt tải về: 151)

Báo cáo phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (lượt tải về: 207)

Tóm tắt báo cáo phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (lượt tải về: 148)

Bài trình bày: Các thách thức liên quan đến nước, một số vấn đề về nước cho sản xuất Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu long và định hướng các giải pháp thích ứng (lượt tải về: 158)

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lượt tải về: 139)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (lượt tải về: 108)

Quyết định số 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lượt tải về: 101)

Báo cáo tham luận của Tập đoàn Lộc Trời: Đề xuất giải pháp tổ chức lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long (lượt tải về: 98)

 
 

<< Quay lại