Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 08/07/2024)
 
Ngày 03/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

- Hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm (gồm 100% sản lượng hải sản khai thác và một phần sản lượng hải sản nuôi biển); đảm bảo thực hiện công tác quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp.

- Hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảm bảo sức chứa trên 83.600 tàu cá neo đậu tránh trú bão an toàn.

- 100% cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được bố trí sử dụng đất, mặt nước theo quy định tại Điều 78, Điều 84 của Luật Thủy sản 2017.

- Tất cả các cảng cá loại I thuộc trung tâm nghề cá lớn được xây dựng có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, có dây chuyền xếp dỡ hàng hóa đồng bộ, hiện đại, cơ giới hóa 100%.

- Tất cả các cảng cá loại I được xây dựng có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, có dây chuyền xếp dỡ hàng hóa đồng bộ, cơ giới hóa 90%.

- Tất cả các cảng cá loại II được xây dựng có kết cấu hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị chủ yếu xếp dỡ hàng hóa được cơ giới hóa 70%.

Nội dung quy hoạch chính như sau:

- Quy hoạch Trung tâm nghề cá lớn

Đầu tư 5 Trung tâm nghề cá lớn đồng bộ trong hệ thống các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản tại các vùng biển.

- Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Đến năm 2030, toàn quốc có 173 cảng cá gồm 39 cảng cá loại I, 80 cảng cá loại II, 54 cảng cá loại III, đáp ứng bốc dỡ tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.983.000 tấn/năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 30 khu cấp vùng, 130 khu cấp tỉnh), đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 90.600 tàu cá.

- Nhu cầu sử dụng đất và mặt nước

Tổng nhu cầu sử dụng đất và mặt nước theo quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 khoảng 6.124 ha, bao gồm tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.050 ha và tổng nhu cầu sử dụng mặt nước khoảng 5.074 ha.

- Các dự án ưu tiên

Trong giai đoạn 2021 - 2030 ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thiết yếu:

+ Các cảng cả loại I, ưu tiên các cảng cá trong các Trung tâm nghề cá lớn;

+ Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cắp vùng;

+ Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại các đảo;

+ Các cảng cá loại II kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoặc đang đầu tư xây dựng dở dang, đồng thời có vai trò cảng chính phục vụ chống khai thác IUU của địa phương;

+ Các dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thu hút được vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Danh sách các dự án cảng cá ưu tiên đầu tư nêu tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2024; Danh sách các dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ưu tiên đầu tư nêu tại Phụ lục V kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2024.

Chi tiết các nội dung khác và các Phụ lục kèm theo tại File đính kèm./.

Download file đính kèm:
Hoa Hồng
Số lần xem:45

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
  Hội nghị giao ban kết quả công tác ngành nông nghiệp và PTNT tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Xuất khẩu gạo trong quý I/2024 tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14149902