Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án)
(ngày cập nhật 30/05/2024)
 
Ngày 30/05/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đã ký Quyết định số 1492/QĐ-BNN-KH phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”
 

Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo được phân theo các nhóm: Các thành viên là Tổ trưởng các Tổ công tác, thành viên là đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cụ thể cho các thành viên còn lại.

Theo Quyết định được phê duyệt, các thành viên là Tổ trưởng các Tổ được phân công cụ thể như sau:

- Trình phê duyệt Quyết định thành lập Tổ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Quyết định số 720/BNN-KH ngày 13/3/2024).

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của Tổ hàng năm và theo từng giai đoạn cụ thể.

- Chủ trì các nội dung công việc, các nhiệm vụ được phân giao cho Tổ.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng ban các nội dung được phân công; định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu báo cáo Trưởng ban và Phó trưởng ban tiến độ triển khai các nội dung công việc.

Cũng theo Quyết định, các thành viên là đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long được phân công cụ thể như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để triển khai thực hiện Đề án; Kiện toàn bộ máy của dự án Vnsat để sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án (nếu có).

- Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án và các nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch hàng năm và theo từng giai đoạn cụ thể làm căn cứ triển khai Đề án tại địa phương; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Chi tiết các nội dung và phân công cho các thành viên khác tại File đính kèm./.

Download file đính kèm:
Hoa Hồng
Số lần xem:36

<< Quay lại
Các tin khác
  Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án)
  Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
  Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Đề án Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116659