Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
(ngày cập nhật 24/05/2024)
 
Ngày 19/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
 

Một số nội dung chính của Thông tư như sau:

Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đối với 14 loại hình điều tra rừng, gồm: Điều tra diện tích rừng, Điều tra trữ lượng rừng, Điều tra cấu trúc rừng, Điều tra tăng trưởng rừng, Điều tra tái sinh rừng, Điều tra lâm sản ngoài gỗ, Điều tra lập địa, Điều tra cây cá lẻ, Điều tra đa dạng hệ sinh thái rừng, Điều tra đa dạng thực vật rừng, Điều tra đa dạng động vật rừng có xương sống, Điều tra côn trùng rừng và sâu bệnh hại rừng, Điều tra sinh khối và trữ lượng các bon rừng; Điều tra, đánh giá rừng theo chu kỳ.

Về tổ chức thực hiện: Cục Kiểm lâm hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai các nội dung của Thông tư; Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư tại địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2024. Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về định mức lao động trong công tác điều tra quy hoạch rừng hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trung Kiên
Số lần xem:41

<< Quay lại
Các tin khác
  Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án)
  Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
  Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Đề án Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116737