Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 17/05/2024)
 
Ngày 04/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 377/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 

Về mục tiêu: Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với các trung tâm chế biến; trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học được bảo tồn và phát triển; an ninh nguồn nước được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau: (i) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt từ 7 - 7,5%; (ii) GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD; (iii) Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 29% trong GRDP; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 27%; khu vực dịch vụ chiếm khoảng 38%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp khoảng 6%; đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP khoảng 39%; (iv) Tỷ lệ đô thị hoá đạt từ 37% - 41%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 85%; (v) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25 - 30%; (vi) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì giảm 1,0 - 1,5%/năm; (vii) tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%, tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư đô thị đạt 100%, nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 98%. Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Nguyên là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Về định hướng phát triển các ngành có lợi thế: (1) Nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được xác định là ngành có lợi thế của vùng, theo đó: Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, hữu cơ, quy mô lớn gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng, cụ thể: (i) Tập trung phát triển các cây trồng chủ lực, gồm: cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, dược liệu… gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo ra sản phẩm có thương hiệu; (ii) Phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thuỷ sản tập trung có giá trị kinh tế cao; (iii) Phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng. (2) Đối với ngành công nghiệp: Ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ, thân thiện môi trường gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu trong vùng. Hình thành các khu, cụm công nghiệp chế biến sâu, cụm liên kết ngành gắn với các đô thị trung tâm và hành lang kinh tế; liên kết hiệu quả với công nghiệp tiểu vùng Trung Trung Bộ, tiểu vùng Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ. Trong đó: (i) Phát triển bền vững công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin và nhôm; (ii) Hình thành các khu, cụm công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu; (iii) Phát triển công nghiệp dệt may, da giầy; (iv) Phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện tự nhiên và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia…(3) Đối với ngành dịch vụ: (i) Tập trung phát triển thị trường cung ứng và tiêu thụ trong vùng và ngoài vùng theo các hành lang kết nối vùng và với cảng biển lớn ra các thị trường quốc tế; (ii) Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới; (iii) Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên…

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện Quy hoạch. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.

Trung Kiên
Số lần xem:57

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
  Hội nghị giao ban kết quả công tác ngành nông nghiệp và PTNT tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Xuất khẩu gạo trong quý I/2024 tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm
  Thành lập và ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án ‘1 triệu ha lúa chất lượng cao’
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116656