Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 22/02/2024)
 
Ngày 06/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Theo Quy hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển bền vững; là hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại trong vùng ĐBSH; người dân có cuộc sống chất lượng cao, ấm no, hạnh phúc; có nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống.

Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 10,5 - 11,0%/năm; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 325 triệu đồng/người; Tốc độ đô thị hóa khoảng 65%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%... Đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản: 100% số huyện và 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã nông thôn mới kiểu mẫu trên 40%; Tỷ lệ che phủ rừng 22 - 25%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 85%...

Quy hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau: (i) Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng năng suất lao động trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; (ii) Tiếp tục phát huy thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước; (iii) Đẩy mạnh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; (iv) Khuyến khích, thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (v) Quản lý, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại;…

Về Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của Tỉnh: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao, an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị, tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, bền vững; tập trung phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa lớn, chất lượng cao; chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc hữu cho vùng, địa phương. Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng số và dữ liệu số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quy hoạch Tỉnh là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Linh
Số lần xem:107

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1/2024: Cà phê lập kỷ lục, gạo và rau quả tiếp tục tăng mạnh
  Kết quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản quý I năm 2024
  Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023
  Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13942949