Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
(ngày cập nhật 02/02/2024)
 
Tháng 01 năm 2024 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,14 tỷ USD, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá trị nhập khẩu đạt 3,72 tỷ USD. Như vậy, giá trị nông lâm thủy sản xuất siêu tháng đầu năm 2024 đạt trên 1,4 tỷ USD, tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
 

Năm 2023 sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Thái Bình đạt kết quả tốt, cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng sản phẩm nông lâm thủy sản có lợi thế và giá trị cao; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo chuyển biến tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 29.787 tỷ đồng, tăng 2,2%, đạt kế hoạch đề ra; trong đó:

Giá trị sản xuất trồng trọt đạt 12.254 tỷ đồng, tăng 0,6%; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 10.426 tỷ đồng, tăng 3,5%; giá trị sản xuất thủy sản đạt 5.938 tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 17,9 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 27 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 138 sản phẩm OCOP (48 sản phẩm đạt 4 sao và 90 sản phẩm xếp hạng 3 sao).

Một số kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của Tỉnh

Thái Bình là tỉnh đầu tiên cả nước ban hành cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp; diện tích đất được tích tụ, tập trung sản xuất tăng đáng kể với quy mô lớn. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung với cùng loại sản phẩm với quy mô lớn, diện tích tích tụ ruộng đất để sản xuất trồng trọt toàn tỉnh đạt 7.403,7 ha, tăng 1.800 ha so với năm 2022. Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt khoảng 11.424 ha, tập trung ở một số địa phương sản xuất lúa giống, lúa Nhật và các mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản xuất. Tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng triệt để cơ giới hóa đã từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” nhỏ lẻ, manh mún trong sản xuất nông nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả, giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Thái Bình.

Cơ giới hóa được đẩy mạnh: Tỷ lệ cơ giới hóa đạt 100% ở khâu làm đất, thu hoạch; gần 25% diện tích lúa cấy bằng máy, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2022; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bằng máy bay không người lái đạt 20 nghìn ha, chiếm 13,4% diện tích; bảo quản, chế biến sau thu hoạch ngày càng được coi trọng, đến nay đã có trên 30 sàn sấy, công suất từ 10 tấn/mẻ trở lên…

Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết tiếp tục được hình thành và phát triển. Toàn tỉnh có 2.390 trang trại chăn nuôi đạt quy mô theo Luật Chăn nuôi. Sản lượng chăn nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 63% sản lượng sản xuất chăn nuôi toàn tỉnh. Toàn tỉnh có gần 20% số trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại, có thu nhập từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên. Đến nay, có 05 sản phẩm chăn nuôi được công nhận sản phẩm OCOP.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2024

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành tăng từ 2,1% đến 2,2%, trong đó trồng trọt tăng 0,6%, chăn nuôi tăng 3,1%; thủy sản tăng 3,1% trở lên.

Năng suất lúa đạt trên 13 tấn/ha/năm; sản lượng lương thực đạt khoảng trên 1.036 nghìn tấn.

Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm đạt 10 xã trở lên.

Một số định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trên địa bàn Tỉnh

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, quy mô cấp xã, liên xã, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu sản xuất, gắn với triển khai đồng bộ các quy trình canh tác theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững nhằm tạo ra vùng sản xuất tập trung với khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số... để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nhất là đầu tư vào ngành chăn nuôi, giết mổ theo chuỗi khép kín, liên kết chuỗi giá trị và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường./.

Thúy Hằng
Số lần xem:78

<< Quay lại
Các tin khác
  Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
  Tháng 01 năm 2024 ghi nhận giá trị xuất siêu hàng nông lâm thủy sản tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2023
  Kết quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tháng 01 năm 2024
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13863408