Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản
(ngày cập nhật 5/10/2023 9:26:00 AM)
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thuỷ sản. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 Hiệp hội, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận Hội nghị. Kết luận nêu rõ các mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới đối với hai ngành hàng. Để đạt được các mục tiêu, định hướng phát triển của 2 ngành hàng và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản, Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ ngành, hiệp hội và Uỷ ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện.
 

Trong đó, cụ thể nhiệm vụ, giải pháp đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển cần thực hiện như sau:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục “thẻ vàng” IUU của EC, tìm kiếm, xúc tiến thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam. Tiếp tục tổ chức điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản làm cơ sở cho quản lý, phát triển thủy sản bền vững; tăng đầu tư hạ tầng nghề cá, đáp ứng được yêu cầu chống khai thác IUU.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách về lâm nghiệp, thủy sản, trong đó có chính sách phát triển thủy sản, quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam; thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luậtvềquản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, thủy sản.

- Quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu sản xuất phù hợp để đảm bảo sản xuất phát triển, bảo môi trường sinh thái xanh, góp phần phòng chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững.

- Đề xuất cơ chế hợp tác công tư trong huy động nguồn lực, người dân, xã hội đầu tư cho hạ tầng lâm, thủy sản. Xây dựng thí điểm một số mô hình về sản xuất giống, quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu, xúc tiến đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế theo thẩm quyền khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong ngành lâm sản, thủy sản.

Chi tiết mục tiêu, định hướng đối với 02 ngành hàng và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội tại Thông báo kết luận đính kèm theo./.

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:65

<< Quay lại
Các tin khác
  Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
  Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
  Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Vĩnh Long triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
  Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13637646