Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
(ngày cập nhật 5/8/2023 10:43:00 AM)
 
Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quyết định số 774/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 

Kế hoạch hành động nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài chính phải triển khai thực hiện và phân giao cho các đơn vị trong Bộ chịu trách nhiệm chủ trì, cụ thể như sau:

- Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì nhiệm vụ “Sửa đổi Luật Ngân sách và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật”.

- Vụ Tài chính ngân hàng các tổ chức tín dụng chủ trì nhiệm vụ “Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân”.

- Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chủ trì nhiệm vụ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp” .

- Giao đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện 2 nhiệm vụ: Chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng chống các dịch bệnh động vật (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp) và Cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026-2030 (Vụ Ngân sách nhà nước).

Chi tiết các nội dung về nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, đơn vị tham gia được cụ thể hóa tại Quyết định đính kèm theo./.

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:48

<< Quay lại
Các tin khác
  Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
  Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
  Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Vĩnh Long triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
  Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13638799