Xây dựng Đề án Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường
(ngày cập nhật 5/8/2023 10:42:00 AM)
 
Căn cứ các Nghị quyết số: 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 và 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 

Ngày 19/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng đề án Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường cho các đơn vị triển khai thực hiện, một số nội dung phân công như sau:

- Giao việc lập đề cương, dự toán và trực tiếp là đơn vị xây dựng Đề án cho Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.

- Giao Cục Thủy sản là đơn vị đầu mối tham mưu thẩm định đề cương xây dựng Đề án.

- Giao Cục Kiểm ngư, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính thực hiện một số các nội dung liên quan đến việc tổ chức xây dựng đề án.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án trước ngày 30/11/2023

Chi tiết các nội dung phân công cho các đơn vị được cụ thể hóa tại Quyết định số 1590/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đính kèm theo./.

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:33

<< Quay lại
Các tin khác
  Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
  Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
  Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Vĩnh Long triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
  Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13637657