Xây dựng Đề án Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường
(ngày cập nhật 08/05/2023)
 
Căn cứ các Nghị quyết số: 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 và 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 

Ngày 19/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng đề án Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường cho các đơn vị triển khai thực hiện, một số nội dung phân công như sau:

- Giao việc lập đề cương, dự toán và trực tiếp là đơn vị xây dựng Đề án cho Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.

- Giao Cục Thủy sản là đơn vị đầu mối tham mưu thẩm định đề cương xây dựng Đề án.

- Giao Cục Kiểm ngư, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính thực hiện một số các nội dung liên quan đến việc tổ chức xây dựng đề án.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án trước ngày 30/11/2023

Chi tiết các nội dung phân công cho các đơn vị được cụ thể hóa tại Quyết định số 1590/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đính kèm theo./.

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:71

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
  Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Đề án Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1/2024: Cà phê lập kỷ lục, gạo và rau quả tiếp tục tăng mạnh
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14066195