Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
(ngày cập nhật 19/04/2023)
 
Ngày 18/4/2023, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết đã nêu những thành tựu, kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo trong 10 năm qua, cụ thể: (1) tổ chức, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; (2) xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; (3) chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời triển khai kế hoạch, phương án, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ; (4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng và phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (5) Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế- xã hội gắn đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Các tham luận tai hội nghị cũng giúp làm sâu sắc, cụ thể hơn Báo cáo tổng kết Nghị quyết, đồng thời gợi mở những ý tưởng để Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu với hội nghị tổng kết Nghị quyết, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo tổng kết của Ban cán sự đảng đồng thời cũng đưa ra một số nội dung để Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu bề mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm và một số nội dung trọng tâm chỉ đạo thời gian tới:

1. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó tập trung vào Nghị quyết của Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

3. Tiếp tục kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn với củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện mỗi bước phát triển nông nghiệp, nông thôn là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là tại các khu vực biên giới, biển, đảo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoa Duy Hải
Số lần xem:360

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
  Hội nghị giao ban kết quả công tác ngành nông nghiệp và PTNT tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Xuất khẩu gạo trong quý I/2024 tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm
  Thành lập và ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án ‘1 triệu ha lúa chất lượng cao’
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116674