Chính phủ yêu cầu khẩn trương trình phương án miễn, giảm tiền thuê đất năm 2023
(ngày cập nhật 3/13/2023 4:18:00 PM)
 
Ngày 7/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023.
 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu:

+ Bộ Tài chính chú trọng thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho DN, người dân áp dụng cho năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/03/2023.

- Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, tập trung hỗ trợ DN để giảm áp lực chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất, giảm giá đầu ra nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ ăn uống, cửa hàng bán lẻ...;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn tất việc nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng thể về cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu;

+ Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh để chủ động chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nht là sản phẩm chủ lực, có thế mạnh, có thương hiệu.

- Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ khác được quy định chi tiết tại Nghị quyết 31/NQ-CP gửi kèm theo.

Download file đính kèm:
Hoa Hồng
Số lần xem:9

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
  Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
  Thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
  Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045
  Infographic: Cán cân thương mại nông lâm thủy sản 02 tháng đầu năm 2023
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13354257