Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
(ngày cập nhật 1/5/2023 10:56:00 AM)
 
Ngày 29/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở bám sát
quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của
Bộ Chính trị; nhằm xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải
Trung Bộ thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế
biển, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng và các địa phương trong
vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù
hợp với điều kiện thực tế; các giá trị văn hoá, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo,
rừng được bảo tồn và phát huy; phát triển  kinh tế  đi đôi với bảo đảm tiến bộ,
công bằng xã hội, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân, sử dụng có hiệu
quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân
đạt khoảng 7-7,5%/năm trong giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GRDP vùng
tăng từ 2,5-3 lần so với năm 2020 (giá hiện hành), trong đó nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản chiếm khoảng 11,5%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu
đồng/người/năm (giá hiện hành). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; tỷ
lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 30%. Thu nhập bình quân đầu
người gấp 1,2 lần trở lên so với trung bình cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
đạt khoảng 75%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 35-40%. Tỷ lệ hộ
nghèo đa chiều giảm 1-1,5%/năm, trong đó tỷ lệ trong đồng bào dân tộc thiểu số
giảm trên 3%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 54%. 80% hộ gia đình ở
nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Chương trình hành động của
Chính phủ xác định tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Về nông nghiệp, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là:
- Chú trọng phát triển nuôi trồng và khai thác hải sản.
- Xây dựng đề án cơ cấu lại và đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp.
Phát triển nông nghiệp vùng theo hướng sinh thái, đặc hữu có khả năng chống
chịu cao với thời tiết cực đoan, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; liên kết

theo chuỗi giá trị và có giá trị gia tăng cao; gắn với phát triển kinh tế nông thôn,
xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch...
- Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với
công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao (như: nuôi yến, khai
thác yến sào, khai thác cá ngừ). Xây dựng thương hiệu, phát triển các thị trường
tiêu thụ, hình thành các trung tâm đấu giá sản phẩm; phát triển các trung tâm
dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp với quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế rừng
và kinh tế dưới tán rừng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây
dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, gắn với đô thị hoá.

Vũ Quốc Khánh
Số lần xem:39

<< Quay lại
Các tin khác
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản
  Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
  Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
  Xây dựng Đề án Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13453214