Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(ngày cập nhật 12/30/2022 2:53:00 PM)
 
Ngày 21/12/2022, tại Phiên họp thứ 18, dưới sự Chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã
có Thông báo Kết luận số 1882/TB-TTKQH ngày 22/12/2022 với các nội dung
chính như sau:
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương của
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, các Cơ quan của Quốc hội
trong việc chuẩn bị Hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia trong bối cảnh đây là
nhiệm vụ hoàn toàn mới, nhiều nội dung chưa có tiền lệ.
2. Đề nghị Chính phủ khẩn trương, nghiêm túc giải trình các ý kiến của
Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Cơ quan
thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ, tập trung lưu ý một số nội dung:
- Tuân thủ Luật Quy hoạch, bám sát Kết luận số 45-KL/TW ngày
17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm các các Nghị quyết của
Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội có liên quan.
- Quán triệt nguyên tắc Quy hoạch tổng thể quốc gia phải xác định rõ nội
hàm, phạm vi ranh giới điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam;
bảo đảm liên thông với các quy hoạch cấp dưới nhưng phải đủ làm cơ sở cho các
quy hoạch cấp dưới tổ chức lập và triển khai thực hiện.
- Thể hiện đầy đủ các nội dung cần có của Quy hoạch tổng thể quốc gia
làm căn cứ, định hướng cho phân bố và tổ chức không gian phát triển.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:42

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
  Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật Nhà nước trong 3 lĩnh vực
  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023: Đảm bảo an ninh tiền tệ trong mọi tình huống
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13244411