Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
(ngày cập nhật 12/9/2022 10:26:00 AM)
 
Ngày 25/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ. Ký hiệu: QCVN 03-
01:2022/BNNPTNT. Quy định mức giới hạn, phương pháp xác định và yêu cầu
quản lý đối với hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ có thành phần
formaldehyde tự do (sau đây viết tắt là keo dán gỗ) được sản xuất trong nước,
nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Đồng thời, không áp dụng cho
keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ;
hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa quá cảnh.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2023 và thay thế Thông
tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018. Đối với các tổ chức, cá nhân
sản xuất, nhập khẩu keo dán gỗ đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo
QCVN 03-01:2018/BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục
được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy cho đến ngày hết hiệu lực ghi trên
Giấy chứng nhận đó; Các tổ chức được chỉ định thực hiện hoạt động thử
nghiệm, chứng nhận hợp quy đối với keo dán gỗ theo QCVN 03-
01:2018/BNNPTNT, trong trường hợp 2 hiệu lực của quyết định chỉ định hết
hạn trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được chỉ định thực hiện
hoạt động thử nghiệm, chứng nhận đến ngày Thông tư này có hiệu lực theo quy
định tại QCVN 03-01:2018/BNNPTNT.

Nguyễn Văn Đức
Số lần xem:2

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
  Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật Nhà nước trong 3 lĩnh vực
  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023: Đảm bảo an ninh tiền tệ trong mọi tình huống
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13244418