Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(ngày cập nhật 12/9/2022 10:24:00 AM)
 
Ngày 25/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP /2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,
 

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết
định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tại
Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
và nội dung chủ yếu đã được Chính phủ quyết nghị tại Điều 1 để hoàn thiện hồ
sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
theo quy định của pháp luật về quy hoạch để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
 Nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện
đại, thu nhập trung bình cao; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia
hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô
thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; giữ vững
các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh
năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái
được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần nhân
dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. 
 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước
bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030, trong đó vùng Đông
Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng tăng khoảng 8 - 8,5%/năm. Đến năm
2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Phát
huy lợi thế của từng vùng kinh tế - xã hội; hình thành hai vùng động lực phía
bắc và phía nam gắn với hai cực tăng trưởng là Thủ đô Hà Nội và TPHCM,
hành lang kinh tế Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải
Phòng - Quảng Ninh, Mộc Bài - TPHCM- Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng
bộ, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của
đất nước. Cơ bản hình thành mạng lưới đô thị quốc gia, đảm bảo tính kết nối cao
giữa đô thị trung tâm cấp quốc gia với các đô thị vùng và khu vực nông thôn; tỷ
lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

2

 Nghị quyết cũng nêu rõ, quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 105
triệu người. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh
đạt tối thiểu 68 năm. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị
đạt tối thiểu 32 m2. Phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong
khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Nâng cao chất
lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
 Theo nội dung Nghị quyết, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành
nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các vùng phát triển hài hoà, bền vững, khai
thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh. Hệ thống đô thị thông minh, hiện đại,
giàu bản sắc, xanh. Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của
dân tộc. Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hoà với thiên nhiên, phát triển
hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp.
 Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 -
7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt
khoảng 27.000 - 32.000 USD.
 Nghị quyết đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển quốc gia
gồm: (1) Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ
tầng giao thông, năng lượng, đô thị, hạ tầng số, bảo vệ môi trường, thủy lợi,
phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng văn hóa, xã hội;
(2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và không gian phát triển, bảo đảm nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có
tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng và nâng
cao tính tự chủ của nền kinh tế. (3) Phát triển các vùng động lực, cực tăng
trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu lôi kéo sự phát triển của
quốc gia. Lựa chọn một số địa điểm, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng
trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ
chế, chính sách đặc thù, vượt trội có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc
tế cao. Đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp phát triển khu vực vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo để góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng,
an ninh. (4) Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam
và Đông - Tây kết nối các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu
mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng. Phát triển
các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, vùng đô thị
lớn.

3

 Nghị quyết định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội theo các
vùng. Bao gồm:
 (1) Vùng động lực phía Bắc (Tam giác Hà Nội – Hải phòng – Quảng
Ninh);
 (2) Vùng động lực phía Nam (Tứ giác Thành phố Hồ Chí Minh – Bình
Dương – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu);
 (3) Vùng động lực miền Trung (khu vực ven biển Thừa Thiên Huế - Đà
Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi);
 (4) Vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long (Tam giác Cần Thơ – An
Giang – Kiên Giang);
 (5) Từng bước xây dựng, hình thành vùng động lực tại các vùng trung du
và miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên.
 Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng xác định các hành lanh kinh tế ưu tiên
trong giai đoạn đến năm 2030./.

Mỹ Duyên
Số lần xem:2

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
  Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật Nhà nước trong 3 lĩnh vực
  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023: Đảm bảo an ninh tiền tệ trong mọi tình huống
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13244423